1.Dekan Görev Tanımı

2.Dekan Yardımcısı Görev Tanımı

3.Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

4.Bölüm Başkanı Görev Tanımı

5.Bölüm Başkan Yardımcısı Görev Tanımı

6.Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı

7.Öğretim Üyesi Görev Tanımı

8.Araştırma Görevlisi Görev Tanımı

9.Öğretim Görevlisi  Görev Tanımı

10.Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyen) Görev Tanımı

11.Satın Alma Yetkilisi Görev Tanımı

12.Mali İşler Yetkilisi Görev Tanımı

13.Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı

14.Öğrenci İşleri Yetkilisi Görev Tanımı

15.Bölüm Sekreteri Görev Tanım Formu

16.Dekan Sekreteri Görev Tanımı

17.Evrak Kayıt Yazı İşleri Sorumlusu Görev Tanımı

18.Fotokopi Görevlisi  Görev Tanım Formu

19.ÖSYM Büro Personeli Görev Tanımı

20.Temizlik Görevlisi Görev Tanımı