KYT-İŞA-092-Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-093-Öğrenci İlk Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-094-Maaş Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması

KYT-İŞA-095-Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-096-Gelen-Giden Evrak İş Akış Süreci

KYT-İŞA-097-Fatura Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-098-Fakülte Kurulu İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-099-Fakülte  Yönetim Kurulu İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-100-Ek Ders Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması

KYT-İŞA-101-Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci

KYT-İŞA-102-Doğrudan Temin Usulü ile Mal Alımı İş Akış Süreci

KYT-İŞA-103-Disiplin Kurulu İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-104-Ders Muafiyet İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-105-Danışman Atama İşlemleri İş Akış Süreci

KYT-İŞA-106-Arş. Gör. ve Öğr. Gör.  Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci