•  
  Öneri-1

  Eğitim Fakültesi ve Danışma Kurulu üyeleri belirli aralıklarla bir araya gelerek yeni fikir ve projeler için beyin fırtınası ve değerlendirme yapabilir. (İbrahim Malkoç- Amasya Lisesi Müdürü).

  Cevap-1: Akreditasyon Danışma Kurulu toplantıları bu amaç doğrultusunda planlanmış ve düzenli aralıklarla yapılmasına karar verilmiştir.

 •  
  Öneri-2

  Amasya üniversitesinin STK’larla ortak faaliyet düzenlemesi ve STK’ların faaliyetleri için üniversite olanaklarının kullanılabilir hale getirilmesi önerilmektedir (İbrahim Malkoç- Amasya Lisesi Müdürü).

  Cevap-2: Akademisyenlerimizin STK'larla yürüttükleri ortak projeler söz konusudur. Bunun dışında da STK’ların resmi olarak Üniversitemizden yaptıkları talepler değerlendirilip ihtiyaç duyulan tüm destekler imkânlar dahilinde verilmektedir.

 •  
  Öneri-3

  Eğitim fakültesi kütüphane, spor salonu, bilgisayar laboratuvarı vb. sosyal yaşam alanlarının okullarımızla işbirliği içerisinde lise öğrenci ve velilerinin de hizmetine sunulması önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-3: Üniversitemizin merkez kütüphanesi tüm halkımızın kullanımına açıktır. Bununla birlikte sadece birkaç üniversitede olan çocuk kütüphanesi de resmi yazıya istinaden randevu ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ziyaretine açıktır. Üniversitemiz, kurum dışından gelen resmi talepleri değerlendirerek imkânlar dahilinde üniversitenin sahip olduğu tüm olanakları dış kullanıma açmaktadır.

 •  
  Öneri-4

  Eğitim fakülteleri sahip olduğu akademik içerik çerçevesinde sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmesi veya ortaklıkta bulunması önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-4: Akademisyenlerimiz hazırladıkları ders içi/dışı projelerle çoğunlukla il merkezinde bazı etkinlikler yapmaktadırlar. Bununla birlikte birçok yeni proje planlanmakta ve kurum dışı paydaşlarla iş birliğine gidilmektedir.

 •  
  Öneri-5

  Öğrenci topluluğu ve kulüplerin varlığı ve bunların faaliyetlerinin arttırılması önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-5: Üniversite çapında faaliyeti devam eden birçok kulübümüz olmakla birlikte ihtiyaç oldukça yeni kulüplerde kurulmaktadır. 

 •  
  Öneri-6

  Akademisyenler belirli zamanlarda okula gelip yeni proje hazırlanması, öğretim yöntem ve teknikleri konusunda öğretmenlerle bili eğitim verebilirler (İbrahim Malkoç- Amasya Lisesi Müdürü).

  Cevap-6: Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Üniversitemizden talep edildiği takdirde hangi alanda olursa olsun ihtiyaç duyulan akademisyenlerimiz, okullarda öğretmenlerimizle bir araya gelebilmektedir.

 •  
  Öneri-7

  Fakültede yapılan çalışmaların sonuçları okullarla paylaşılabilir (İbrahim Malkoç- Amasya Lisesi Müdürü).

  Cevap-7: Değerlendirme aşamasındadır.

 •  
  Öneri-8

  Öğretmen adaylarına uygulama yaptıkları okulda kendilerine meslektaş olarak davranılması için uygulama öğretim elemanlarının uygulama okuluna giderek ilgili kişilere öğretmen adayını tanıtması önerilmektedir (Bilal Baysal- Hattat Hamdullah İHÜ).

  Cevap-8: Değerlendirme aşamasındadır.

 •  
  Öneri-9

  Akademisyenlerin çalışmalarının kenti çalışma sahası haline getirerek güçlendirilmesi önerilmektedir (Ömer Coşkun- Amasya İl Milli Eğitim Müdürü).

  Cevap-9: Bu konuda neler yapılabileceğine ilişkin akademisyenlerle toplantılar yapılmaktadır. Sonuçlar Danışma Kurulunun üyeleri ile paylaşılacak ve nihai karara birlikte varılacaktır.

 •  
  Öneri-10

  Okullardaki proje kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla üniversitenin eğitimci kadrosunun okullara destek sağlaması önerilmektedir (Ömer Coşkun- Amasya İl Milli Eğitim Müdürü).

  Cevap-10: Değerlendirme aşamasındadır.

 •  
  Öneri-11

  Öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarına göre okul başarısını arttırmaya yönelik yüz yüze veya çevrimiçi şekilde çeşitli içerikteki seminerlerle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğretmen, öğrenci ve velilerle zaman zaman bir araya gelmeleri ve okullarla ortak proje çalışmalarının geliştirilmesi önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-11: Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Üniversitemizden talep edildiği takdirde hangi alanda olursa olsun ihtiyaç duyulan akademisyenlerimiz, uzaktan ya da yüz yüze okullarda öğretmenlerimizle bir araya gelebilmektedir.

 •  
  Öneri-12

  Eğitim fakültesi öğretim üyelerinin öğretmenlerin mesleki gelişimi, eğitim, öğretim ve okul yönetimi ile ilgili yaptıkları çalışma sonuçlarının okullarla paylaşılması önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-12: Değerlendirme aşamasındadır.

 •  
  Öneri-13

  Akademisyenlerin köylere giderek köy çocukları ve aileleri ile etkin görüşmeler yapmaları sağlanabilir (Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü)

  Cevap-13: Akademisyenlerimiz hazırladıkları ders içi/dışı projelerle çoğunlukla il merkezinde bazı etkinlikler yapmaktadırlar. Bununla birlikte birçok yeni proje planlanmakta ve kurum dışı paydaşlarla iş birliğine gidilmektedir.

 •  
  Öneri-14

  Uygulama süreleri uzatılması adına Öğretmenlik uygulaması dersinin 3. Sınıfta başlaması önerilmektedir (İbrahim Malkoç- Amasya Lisesi Müdürü).

  Cevap-14: Sürecin YÖK-MEB boyutu olduğu gibi güvenlik ve ekonomik boyutu da vardır. Kurumlara bu konuda görüş bildirilecektir.

 •  
  Öneri-15

  Uygulama süreleri uzatılarak öğretmen adayının farklı nitelikteki okullarda ve farklı sınıf düzeylerinde uygulama yapmaları önerilmektedir (Bilal Baysal- Hattat Hamdullah İHÜ).

  Cevap-15: Değerlendirme aşamasındadır

 •  
  Öneri-16

  Ders işlendikten sonra uygulama öğretmeni ile yapılan 10 dakikalık görüşmeler yetersiz gelmektedir. Bu sebeple görüşme süreleri için ayrı bir vakit ayrılması önerilmektedir (Bilal Baysal- Hattat Hamdullah İHÜ).

  Cevap-16: Daha iyi daha verimli bir uygulama için çalışılmaktadır.

 •  
  Öneri-17

  Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin daha da verimli olabilmesi için uygulama okulundaki bir rehber öğretmene düşen öğretmen aday sayısı azaltılabilir (Bilal Baysal- Hattat Hamdullah İHÜ)

  Cevap-17: Dağıtımlarda tamamen MEB yönetmeliklerine uygun hareket edilmektedir. Konu ile ilgili çözümün adresi MEB’dir.

 •  
  Öneri-18

  Uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin birlikte hareket edebilmeleri için her eğitim öğretim yılı başında bir araya gelecekleri görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli ayrıca dersin amaç, işleyiş ve değerlendirmesi ile ilgili öğretmen adayları bilgilendirilmelidir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-18: Konu ile ilgili olarak uygulama öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte ilk toplantımız 19.04.2022 tarihinde Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılmış olup, bu toplantıların sürekli yapılması kararı alınmıştır.

 •  
  Öneri-19

  Öğretim elemanlarının staj öğrencisinin okuluna belirli aralıklarla gitmesi önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-19: Akademisyenlerimiz her öğretmen adayını dönemde en az 2 defa dinleyecek şekilde okullara gitmektedir.

 •  
  Öneri-20

  Uygulama öğrencileri stajyerliği süresince aynı sınıfa girmelidir. Bu sayede sınıfı tanıması mümkün kılınacaktır (Hasan Hüseyin Aktaş).

  Cevap-20: Değerlendirme aşamasındadır.

 •  
  Öneri-21

  Eğitim fakülteleri tarafından ortaöğretim öğrencilerinin üniversite eğitimini özendirmek amacıyla üniversite bünyesinde muhtelif tanıtıcı faaliyetler düzenlenebilir (İbrahim Malkoç- Amasya Lisesi Müdürü).

  Cevap-21: Üniversitemiz resmi talep olması durumunda tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin ziyaretine açıktır.

 •  
  Öneri-22

  Üniversitede yapılan tüm çalışmaların, etkinliklerin, sosyal medyada paylaşılması ve sosyal medyanın aktif kullanılması önerilmektedir (İbrahim Malkoç- Amasya Lisesi Müdürü).

  Cevap-22: Fakültemize ait sosyal medya hesapları aktif olarak kullanılmaktadır.

  Instagram: @amasyaegitimfakultesi | Twitter: @amasyaegitimedu | Facebook: fb.com/amasyaegitimedu

 •  
  Öneri-23

  Ortaöğretim okulları 12. Sınıf öğrencilerine yüz yüze veya çevrimiçi seminerlerle tanıtım yapılması ve eğitim fakültesine ilişkin akademik, sosyal, kültürel yapı ile ilgili bilgilendirici görsellerin öğretmen, öğrenci ve velilerle paylaşılması önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-23: Değerlendirilmektedir.

 •  
  Öneri-24

  Yazılı ve görüntülü yerel basın yayın organlarının olanaklarından yararlanarak eğitim fakültesinin sağlayabildiği fiziksel ve sosyal ortam araç gereç gibi kurumsal olanakların tanıtılması önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-24: Değerlendirilmektedir.

 •  
  Öneri-25

  Fakülte sosyal medya hesaplarının daha aktif ve güncel olarak kullanılması; tanıtıcı video ve görsellerin paylaşılması önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-25: Fakültemizin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yapılan faaliyetler sürekli olarak paylaşılmaktadır.

  Instagram: @amasyaegitimfakultesi | Twitter: @amasyaegitimedu | Facebook: fb.com/amasyaegitimedu

 •  
  Öneri-26

  Öğretmen adayları için öğretmenlik uygulamasında gerçekleştirmiş oldukları etkinliklere ve mesleki gelişimlerine yönelik dönüt almaları ve değerlendirilmeleri önerilmektedir (Bilal Baysal- Hattat Hamdullah İHÜ).

  Cevap-26: Değerlendirme aşamasındadır.

 •  
  Öneri-27

  Uygulamaya gelen öğrencilere okulun işleyişi, kurum kültürü, öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu, e-okul, MEBBİS gibi uygulamalar idare tarafından uygulamalı olarak anlatılmalıdır (Bilal Baysal- Hattat Hamdullah İHÜ).

  Cevap-27: Değerlendirme aşamasındadır.

 •  
  Öneri-28

  Öğretmenlik uygulaması için gelen adaylara sadece derslerin işleyişi ile ilgili değil idari iş ve işlemler, spor ve kültürel faaliyetler, gönüllülük çalışmaları gibi çalışmalara dahil olmaları önerilmektedir. Buna ek olarak, sınıf öğretmenlerine köy okullarında uygulanan birleştirilmiş sınıf eğitimi için uygun yönlendirmenin yapılması önerilmektedir (Ömer Coşkun- Amasya İl Milli Eğitim Müdürü).

  Cevap-28: Değerlendirilmektedir.

 •  
  Öneri-29

  Bilgisayar teknolojileri, stres, kaygı, mücadele ruhu rehberlik konu ve kavramlarına yönelik öğretmen adaylarının yetiştirilmeleri önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-29: Konu ile ilgili akademisyenlerimiz bilgilendirilmiştir.

 •  
  Öneri-30

  Öğretmen adaylarının sınıf içerisinde uygulamaya başlamadan önce okul kitaplarını, müfredatı ve öğretim programları incelenmeli ve yeterlilikler sağlandıktan sonra uygulamaya geçirilmeleri önerilmektedir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-31: Konu ile ilgili dersler programda mevcut olup yeterli bilgi ile donatılmaları adına her türlü faaliyet yapılmaktadır.

 •  
  Öneri-31

  Öğretmen adaylarının teknolojik imkanları daha yetkin şekilde kullanabilmeleri örneğin akıllı tahta vb materyaller için eğitilmeleri önerilmektedir (Ahmet Gültekin).

  Cevap-31: Konu ile ilgili dersler programda mevcut olup yeterli bilgi ile donatılmaları adına her türlü faaliyet yapılmaktadır.

 •  
  Öneri-32

  Öğretmenlik uygulama dersi kapsamında farklı düzeylerde uygulamaya girecek olan öğretmenlik bölümlerinde farklı okul türlerinde staj yapmaları önerilmektedir (Ahmet Gültekin).

  Cevap-32: Değerlendirme aşamasındadır.

 •  
  Öneri-33

  Öğretmenlik uygulama dersi kapsamında farklı düzeylerde uygulamaya girecek olan öğretmenlik bölümlerinde farklı okul türlerinde staj yapmaları önerilmektedir (Ahmet Gültekin).

  Cevap-33: Değerlendirme aşamasındadır.

 •  
  Öneri-34

  Son sınıfta 1 gün olan staj süresi en az 3 güne çıkarılmalıdır (Hasan Hüseyin Aktaş).

  Cevap-34: Değerlendirme aşamasındadır.

 •  
  Öneri-35

  İl milli eğitim müdürlükleri, üniversiteler ve/veya sendikalar öğretmen adaylarına atanmadan önce özlük hakları, çalışma koşulları, meslek kanun ve yönetmelikleri hakkında bilgilendirme yapmalıdır (Hasan Hüseyin Aktaş).

  Cevap-35: Konu ile ilgili dersler programda mevcut olup yeterli bilgi ile donatılmaları adına her türlü faaliyet yapılmaktadır.

 •  
  Öneri-36

  Amasya’nın tarihi ve turistik yerlerinin tanıtıldığı bilgisayar ve cep telefonlarına indirilebilecek “Cep Amasya” gibi bir aplikasyon geliştirilebilir. OKA’dan gerekli destek talep edilebilir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-36: Değerlendirilmektedir.

 •  
  Öneri-37

  Amasya’nın ve üniversitenin tanıtımı için rehber ve broşürler oluşturulabilir. Bu broşürler ailelerle de paylaşılabilir (Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü).

  Cevap-37: Değerlendirilmektedir.

 •  
  Öneri-38

  Amasya’da yetişen bilim insanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde panel, sempozyum ve çalıştay yapılması önerilmektedir (Ahmet Gültekin).

  Cevap-38: Değerlendirilmektedir.

 •  
  Öneri-39

  Topluma Hizmet dersleri kapsamında ilkokullarda yürütülen “geleneksel çocuk oyunlarının” ve “İngilizce kurslarının” anaokullarında da yürütülebileceği önerilmektedir (Yurdanur CAN - Kumru Hatun Anaokulu Müdürü).

 •  
  Öneri-40

  Üniversitenin ilgili bölümlerinde yürütülmek kaydıyla, ailelere ve öğrencilere yönelik psikolojik danışma çalışmalarının yürütülmesinin faydalı olabileceği önerilmektedir (Melek KARADENİZ - Suluova Şehit Süleyman Aydın İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı).