Öneri 1: Daha önce komisyonumuzca ifade edilen ve ilgililere iletilen B Blok'ta bazı sınıflarda yer alan akıllı tahtalarda ve C Blok'taki bazı sınıfların projektörlerinde hala birtakım sıkıntılar devam etmektedir. Derslerin daha verimli yürütülebilmesi adına akıllı tahta ve projektörlere düzenli olarak haftalık kontrol ve bakım yapılmalıdır.

Cevap 1: Fakültemiz sınıflarında bulunan akıllı tahtaların ve projeksiyonların dönem başlarında kontrol ve bakımı yetkili kişi ve servisler tarafından yapılmaktadır. Dönem içinde de Fakültemiz teknik personeli tarafından ek kontrol ve bakımlar gerçekleştirilmekte olup ani olarak ortaya çıkan durumlara da hızlı biçimde müdahale edilmektedir. Bahsi geçen sıkıntılar için ek kontrol ve bakımlar sağlanacaktır.

 

Öneri 2: Daha önceden komisyonumuz tarafından ilgililere iletilen fen laboratuvarlarının (fizik, kimya, biyoloji) eksik malzemelerinin tamamlanması gerekmektedir.

Cevap 2: Fen laboratuvarlarının (fizik, kimya, biyoloji) eksik malzemelerinin satın alınması Fakültemiz tarafından tamamlanarak satın alınan malzemeler ilgili akademik personele teslim edilmiştir.