Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrencilerin Dikkatine

Fakültemizde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrencilerin Dikkatine

        Duyurusu daha önceden yapılarak, ‘’Kısmi Zamanlı İş Başvuru Formu’’ nu doldurup Fakültemize başvuru yapan ve Fakültemizce kurulan Kısmi Zamanlı Çalışma Komisyonu tarafından çalışması uygun görülen öğrenci listesi aşağıda sunulmuştur. Listede ismi geçen öğrencilerin en geç 23/11/2017 Perşembe tarihine kadar ilgili evrakları tamamlayarak Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

  İstenen Belgeler:

1- 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi

3- Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından da alınabilir)

4- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

5- Savcılık Kaydı (Adli Sicil Kaydı)

6- Banka IBAN Numarası (T.C Ziraat Bankası Amasya Merkez Şubesi)

7- Disiplin Cezası almadığına dair belge veya öğrenci Belgesinde bu durumu belirten yazı.

8- Sosyal Güvenlik Kapsamında Müstahaklık Sorgulama çıktıları. (4a-4b ve 4c için ayrı ayrı alınmış toplam 3 çıktı olmalıdır). Öğrenciler bu çıktıları alabilmek için PTT’ den e-devlet şifresi alacaklar ve bu şifre ile internet üzerinden e-devlet sitesine girerek bahsi geçen belgeleri temin edecekler ve okullarında bu işle ilgilenen personele teslim edeceklerdir.

9- 8. maddede anlatılan Müstahaklık sorgulamasını yapamayan öğrenciler için alternatif olarak; https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ Linkinden, gerekli kişisel bilgiler girildikten sonra “SAĞLIK PROVİZYON SORGULAMA” başlığı tıklanarak müstahaklık bilgisine ulaşılır. Bu sayfadan alınacak bir adet çıktı ilgili personele verilir.

 

Kısmi Zamanalı çalışacak öğrencilerin listesi için tıklayınız.