2021 yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi uyarınca Fakültemiz Bölüm/Anabilim Dalı Temsilciliği Seçimlerine ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Bölüm/Anabilim Dalı Temsilciliği Seçimleri