Öğretmenlik Uygulama Yönergesi

Öğretmenlik Uygulaması Devamsızlık Formu (EK 1)

Uygulama Öğretmeni Not Çizelgesi (EK 2)

Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu (EK 3)

Ödeme Çizelgesi

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulama Kılavuzu

Okul Öncesi - Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu

 

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ - Öğretmenlik Uygulaması Grupları