2021-2022 Bahar Dönemi Öğretmenlik Uygulaması ve Okullarda RPD Uygulamaları Grupları

Öğretmenlik Uygulaması Listeleri:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği (Okul Deneyimi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Türkçe Öğretmenliği

Okullarda RPD Uygulamaları Listesi:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık