DUYURU

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına aşağıdaki belirtilen başvuru ve yerleştirme kriterleri doğrultusunda 800 öğrenci alınacaktır.

Formasyon eğitimine sadece LİSANS MEZUNU OLANLAR başvuru yapabileceklerdir.

Programda yer alan derslerin daha sonra belirlenecek % 40'lık kısmı uzaktan-online (UZEM aracılığıyla) gerçekleştirilecektir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti 3.500,00 TL olup, ilk taksit kesin kayıt işleminden önce, ikinci taksit ise II. dönem derslerin başladığı hafta içinde belirtilecek hesap numarasına yatırılacaktır.

Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanacak, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına düşen miktarı alınacaktır.

Daha önceki dönemlerde öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle bir ya da birden çok dönemde bütün derslerden devamsız olan ve başarısız sayılanlar, izleyen dönemlerde ders başına öğrenim ücretini tekrar yatırarak programa devam edebilirler.

 

Online Başvuru Tarihleri:                     08-12 Ekim 2021

Asıl ve Yedek Kayıtlar:                         14-22 Ekim 2021

 

LÜTFEN OKUYUNUZ

Başvuru ve Yerleştirme Kriterleri

1. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı karar ekinde bulunan Tablo 1’deki lisans programlarından mezun olanlar ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da Tablo 1’deki lisans programlarına denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar, açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurabileceklerdir.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı

2. Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve aday Tablo 1’de belirtilen bir lisans programında çift ana daldan mezun olmuşsa, çift ana dal yaptığı alandan da programa başvurabilir. Adayın mezun olduğu ana dal lisans ile çift ana dal yaptığı lisans programları Tablo 1’de belirtilen lisans programları içinde yer alıyorsa, aday her iki alandan/programdan birini tercih ederek programa başvurabilir. 

3. Toplam kontenjanın %75’i Amasya Üniversitesi mezunlarına, %25’i diğer üniversitelerin mezunlarına ayrılır. Bu alanlardan birine ait kontenjanın dolmaması durumunda, Pedagojik Formasyon Birimi diğer kısma kontenjan aktarımı yapabilir.

4. Tablo 1’de verilen her bir alanın kontenjanı; Pedagojik Formasyon Birimi tarafından Üniversitemizin ilgili programlarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kayıt olan öğrenci sayıları ile ön kayıtta yapılan başvuru sayıları dikkate alınarak belirlenir. Birim boş kalan kontenjanlar için diğer alanlara kontenjan aktarımı yapabilir. Toplam kontenjanın dolmaması durumunda ise Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Tablo 1’deki alan mezunlarına ek yerleştirme hakkı tanınabilir.

5. Adaylar, her bir alan için Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) dikkate alınarak programa yerleştirilirler. Asıl ve yedek adayların sıralamasında 100’lük not sistemi dikkate alınır. Farklı bir not sisteminin kullanıldığı üniversitelerden mezun olan adaylar, YÖK not dönüşüm tablosundan yararlanarak GANO’larının 100’lük not sistemindeki karşılığını başvuruda beyan ederler. GANO’su eşit olan adayların sıralamasında, üniversiteye yerleşme puanı yüksek olana öncelik verilir.

 YÖK Dönüşüm Tablosu için TIKLAYINIZ

6. Takvimi içerisinde Asil ve Yedek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra ön kayıt yapanlardan yeni bir yedek liste yayınlanmaz, Tablo 1’deki alan mezunlarından Eğitim Fakültesi web sayfasında ilan edilecek tarihlerde başvuru önceliğine göre kesin kayıt yapılır.

7. Programa yerleştirilen adayların beyanlarının doğruluğunun kontrolü ve kesin kayıt işlemleri, Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yapılır. Programlara yerleştirilen adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ile kayıt sırasında ibraz edecekleri belgelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluk veya eksiklik olması halinde kesin kayıt işlemi yapılmaz, sehven yapılanların kaydı silinir.

8. Kaydı herhangi bir nedenle silinen öğrencilerin sertifika ücreti iade edilmez.

9. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili her türlü bilgilendirmeler ve duyurular Eğitim Fakültesi web sayfası aracılığı ile ilan edilir.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Web Sayfası

 

 BAŞVURU LİNKİ

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvurusu İçin Lütfen TIKLAYINIZ