Akademik Personel

Ad Soyad : Erdoğan Bozkurt
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : erbozkurt52@gmail.com
Dahili : 3326
Oda No :

YRD. DOÇ.  DR. ERDOĞAN BOZKURT

erdogan.bozkurt@amasya.edu.tr

 ÖZGEÇMİŞ

 Adı Soyadı: Erdoğan BOZKURT

 Doğum Tarihi: 8 Ağustos 1952

 Öğrenim Durumu:

 Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

1974

Yüksek Lisans

Eğitim Fakültesi,

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1989

Doktora

Eğitim Fakültesi,

Eğitimde Psikolojik Hizmetler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1993

Yabancı Dil: İngilizce

 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı :

Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler

Danışman: Prof. Dr. Reşide KABADAYI

 Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve  Danışmanı :

Genel Liseler ile Meslek Liseleri Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerini Etkileyen Faktörler

Danışman: Prof. Dr.  Muharrem KEPÇEOĞLU

 


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Eğitim Uzman Yardımcısı

Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Eğitim Uzmanları Bürosu

1975-1976

Eğitim Uzman Yardımcısı

Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Eğitim Uzmanları Bürosu

1977-1979

Eğitim Uzman Yardımcısı

Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Eğitim Uzmanları Bürosu

1980-1982

Meslek Dersleri Öğretmeni

Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Yetiştirme Merkezi

1982-1983

Öğretim Görevlisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Amasya Eğitim Yüksekokulu

1983-1993

Yrd. Doç. Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Amasya Eğitim Fakültesi

1994-2006

Yrd. Doç. Dr.

Amasya  Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

2006-Devam ediyor

 

İDARE GÖREVLER:

1983-1986    : Amasya Eğitim Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı

1998-2004    : Amasya Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı

 YAYINLAR:

A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. E.Bozkurt "Anadilini Kullanma Yeterliliğinin Okuldaki  Öğrenme ve Öğretim Sürecine Etkisi". Ondokuz Mayıs  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Samsun: Sayı  8, 1993.

 A2. E.Bozkurt  "Genel Liseler İle Meslek Liseleri Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerini Etkileyen Faktörler". Çağdaş Eğitim Dergisi.Sayı 196,Yıl 19.1994.ss.25-28.  

A3. E.Bozkurt  "Özel Eğitime İhtiyaç Gösteren Bireylerle İletişim Kurma ve Sürecin Özellikleri", Amasya: Sevgican Dergisi, yıl 1, sayı 1, Ağustos-Eylül 1998, ss. 8-9.

A4. E.Bozkurt "Toplumsal İletişim Sürecinin Psikolojik Açıdan İncelenmesi". Yaşadıkça Eğitim Dergisi. İstanbul:  Sayı 58, ss. 7-9. 1998.

A5. E.Bozkurt  "İlköğretim Vatandaşlık Bilgisi Dersinin Amaçları ile Atılganlık Kişilik Özelliği Arasındaki İlişkiler" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Dergisi, Samsun: Sayı 11, ss.115-119.

A6. E.Bozkurt  "Bireylerin İletişim Sorunları ile İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi". Milli Eğitim Dergisi,  Ankara: Sayı 142, ss. 58-60.

 

B. Ulusal bilimsel toplantılara katılım/sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1. E.Bozkurt "Toplumsal İletişim Sürecinin Kişiliği Oluşturan Öğelere Etkisi". IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresine (Atakürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin 27-30 Eylül 2000 tarihinde düzenlediği) bildiri olarak sunulmuştur.

B2. E.Bozkurt, ÜSTÜN Ahmet Yrd.Doç.Dr. “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kendilerini Algılayışlarına Göre Problem Çözme Becerilerini Etkileyen Bazı Mesleki Faktörler ( 7-9 Haziran 2001 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinin düzenlediği X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresine bildiri olarak sunulmuştur.)

 B3. E.Bozkurt, DEMİR Hüseyin Yrd.Doç. Dr., AKSİN Alpay “Eğitim Fakültesi  Öğrenci- lerinin Matematik Tutumlarının Ana Bilim Dalları, Öğretim Şekli ve Sınıf Değişkenleriyle İlişkisi,  ( 7-9 Eylül 2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi işbirliğinde  düzenlenen 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde  poster bildiri olarak sunulmuştur.)

 

B4. E.Bozkurt, AKSİN Alpay “ Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler,  ( 13-15 Eylül 2006 tarihinde Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinin düzenlediği 15. Ulusal Eğitim Bilimleri  Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. BASILMIŞ KİTAP

 

C.1. Editörler : Ersanlı, Kurtman Prof. Dr. Uzman, Ersin Y. Doç. Dr. Yazarlar : Ersanlı, Kurtman. Akbaş, Ayla. Sarı, Enver. Bozkurt, Erdoğan, Uzman. Ersin, Yazıcı, Hikmet. Gündoğdu Mehmet, Hakan.  diğerleri.( 2005 ) Gelişim ve Öğrenme.  Bölüm 10. Davranışcı Kuramlar.  İstanbul : Lisans yayıncılık. 

 

C.2 Editörler : Akbaba, Sırrı Prof. Dr. Anlıak, Şakire Y. Doç. Dr. Yazarlar : Uşun, Salih. Karçkay, Arzu Taşdelen. Şahin, Cengiz. Bozkurt, Erdoğan, Karaca Erol. Ve diğerleri.( 2007 ) Eğitim Psikolojisi.  Bölüm 7 Öğrenme ve Davranışçı Yaklaşım.  İstanbul : Lisans yayıncılık. 

 

C.3. Editör : Uzman, Ersin. Yazarlar: Taşdelen, Arzu. Akbaş, Aya. Aydın, Davut. Bozkurt, Erdoğan. Özgür, İskender. Koruklu, Öner Nermin. Acumuş, Songül. Öksüz Yücel. Erkan, Zühal.( 2005 ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik.  Bölüm 5 Kişisel Rehberlik. İstanbul : Lisans yayıncılık.

 

C.4. Editör : Ekiz, Durmuş Yrd.Doç. Dr.  Yazarlar : Erözkan, Atılgan. Ekiz, Durmuş. Bozkurt, Erdoğan, İnaç, Hasan.Gelen, İsmail. Ve diğerleri.( 2007 ) Bilimsel Araştırma Yöntemleri.  Bölüm 4 Bilimsel Araştırma ile ilgili Temel Kavramlar.  İstanbul : Lisans yayıncılık. 

 

C.5. Editörler : Ersanlı, Kurtman Prof. Dr. Uzman, Ersin Yrd.Doç. Dr.  Yazarlar : Uşun, salih. Erözkan, Atılgan. Akbaş, Ayla. Oksal, Aynur. Köksalan, Bahadır. İpek, Cemalettin. Oral, Emine Arzu. Batu, Emine Sema. Erdoğan Bozkurt. Uzman, Ersin. Yazıcı, Hikmet. Bahar, Hüseyin Hüsnü. İskender, Murat. Karaküçük, Suna Arslan. Öksüz, Yücel. Kalafat, Sezai.( 2007 ) Eğitim Psikolojisi.  Ünite 8,  Davranışçı Yaklaşım.İstanbul: Lisans yayıncılık. 

 

D. BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

D.1. Amasya Eğitim Fakültesi öğrencilerine verilen "İlköğretimde   Rehberlik" konulu konferans.

D.2. Amasya Eğitim Fakültesi Öğrencilerine verilen "Öğretmen ve  Eğitim Yönetimi" konulu konferans

D.3. Yüksek Öğretim Kurulunun düzenlediği (Eylül 1996) İlköğretim  Okullarında Uygulama Çalışmaları konulu toplantı.

D.4. Özel bir dershanenin öğrencilerinin velileri için düzenlediği toplantıda "Lise Öğrencilerinin Yükseköğretimde Program Seçimleri ve Önemli Sorunları" konulu konuşma yapılıdı.

D.5. Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün, Eğitim Araçları Merkezinde  bir grup orta öğretim öğretmeni için düzenlemiş olduğu     Ölçme   ve Değerlendirme Seminerinde öğrenci kişi- lik hizmetleri açısından eğitimin amaçlarının incelenmesi konusu işlinmiştir.

D.6. 1996 yılında YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırma çalışmalarında, eğitim programlarının hazırlanması seminerlerinde görev almıştır.

D.7. Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün 1997 yılında öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları dışından mezun olan ve öğretmen olarak atanan adaylara Rehberlik hizmetlerinin ilköğretim kurumlarında uygulanması konusunda kısa süreli kurs verilmiştir.

D.8. Yüksek Öğretim Kurulunun Amasya Eğitim Fakültesinde düzenlediği (Mayıs 1998) İlköğretim ve Orta Öğretim Okullarında Gözlem, Uygulama ve Seminer Çalışmaları konulu toplantı.

D.9. Amasya'da özel bir dershanenin düzenlediği “Üniversite sınavları ve Meslek Seçimi” konulu    panele konuşmacı olarak katılma

D.10. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim   Bilimleri Bölümünün     (Eylül     1999) VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresine katılma

D.11. Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli okul yöneticilerine (Mayıs 2000) “İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetleri” konulu yöneticilerin eğitimi çalışmasına katılma.

D.12. Amasya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Polislerine, 16.11.2001- 06.12.2001 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim programında  “ İletişim Becerileri ve Empati “ konulu  konferans verildi.                   

D.13. İlimiz Merkez İlçe Amasya Lisesi öğrencilerine 21 Mart 2005 tarihinde Amasya Lisesi konferans salonunda “Etkili Ders Çalışma Yöntemleri ve Sınav Kaygısı ile baş etme”   konularında konferans verilmiştir.

 

D.14. 26-30 Haziran 2006 tarihinde Amasya Lisesi Konferans Salonunda 17. Milli Eğitim Şurası İl hazırlık çalışmalarına katıldım.

 

D.15. Amasya Emniyet Müdürlüğü Personeline, 22.12.2008 tarihinde düzenlenen hizmet içi eğitim programında “ Kişilik Bozuklukları ve Depresyon “ konulu  seminer çalışması yapılmıştır.     

 

E. Ulusal hakemsiz  dergilerde yayımlanan makaleler :

E1. E.Bozkurt Okullarımızın En Temel Sorunu : Güdülenme, Yeniden Yeşeren Amasya Anadolu Lisesi Dergisi, Yıl 3, Sayı 4, Haziran 2008.

 

F. Araştırma Raporları:

F1. E.Bozkurt  Psikoanalitik Görüşün Psikolojik Danışmaya Uygulanması. Amasya: Araştırma Raporu, Ondokuz Mayıs  Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi,1994.

F2. E.Bozkurt  Psikolojik Ekollerden Bazılarının Ruh Sağlığı  Alanında Kullanılması. Amasya: Araştırma Raporu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi,1995

F3. E.Bozkurt  Grupla Psikolojik Danışma. Amasya: Araştırma Raporu,   PDR Eğitim Programında Aynı Adla Yer Alan dersin kapsam ve içeriğini belirleme Çalışması, Amasya Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi,2009.

 

 

G. OKUTTUĞU DERSLER

 

Meslek hayatım boyunca okuttuğum bazı dersleri şöyle sıralayabilirim: Yurttaşlık Bilgisi, Ekonomiye Giriş, Okul Öncesi Eğitim, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Araştırma, Araştırma Yöntemleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Genel Öğretim Bilgisi, İlkokul  Programları ve Öğretim İlkeleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, İlkokul programı ve Geliştirilmesi, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Felsefesi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Psikolojiye Giriş, Genel  Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Rehberlik ve Ruh Sağlığı, Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi ve Denetimi, Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme,Kaynak Tarama ve Rapor Hazırlama,Gelişim Psikolojisi I ...