Akademik Personel

Ad Soyad : Gökhan Abanoz
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Arş. Gör.
E-Posta : gkhnabnz@gmail.com
Dahili :
Oda No :

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Ordu Üniversitesi

Devam Ediyor

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

 “Korgeneral Nihat Anılmış Paşa'nın Siyasi ve Askeri Faaliyetleri”. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Danışman : Doç.Dr. Ergin AYAN)

 

 

 

 

Kitap İnceleme ve Değerlendirme

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi   Cilt 4 Sayı 18 Yaz 2011

 Fatih   Ünal (2010). Rus İşgaline Karşı Stepte Büyük Başkaldırı Sultan Kenesarı,   İstanbul: İlgi Kültür

Sanat Yayıncılık, ISBN:978–9944–97854–5.

Karadeniz (Black Sea-Черное Море) Sosyal   Bilimler Dergisi: Yıl 3 Sayı 11

Tufan Gündüz, Anadolu ve İran’a Seyahat   Josaphat Barbaro, Ġstanbul 2009,

Yeditepe Yayınevi.

 

 

Uluslararası   Bildiriler

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü   Öğrenci Sempozyumu 28-31 Nisan 2011

İlk Arap Filozofu El Kindi’nin Felsefe   ve Pozitif Bilimler Alanındaki Çalışmaları

   

 

Yayın Aşamasındaki Makaleler

Eski Türk Yazıtlarındaki ‘’Kök, Kün, Ay   ve Teng’’ Sözcüklerinden Yola Çıkarak İslâmiyet Öncesi Türk Dini Üzerine Bazı   Tespitler

Şah İsmail ve İdeolojik Arka Planı   Kızılbaşlık Üzerine Siyasal ve Sosyo-Kültürel Açıdan Bir Çözümleme Denemesi

Eski Türklerde Milliyet Şuuruna Dair   Bazı Tespitler

 

 

Uluslararası Akademik Dergilerdeki Görevler

 

Karadeniz (Black Sea-Черное Море) Sosyal   Bilimler Dergisi Redaktör (Kasım 2011 – Devam Ediyor)

 

 

 

Katıldığı   Projeler

 

Giresun Valiliği Giresun Kent Kültürünü Araştırma Projesi (Nisan-Eylül 2008)

 

 

Verdiği   Kurslar

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat   Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Runik Yazısı Kursu

(Eylül - Aralık 2008)