Akademik Personel

Ad Soyad : Hale Yetim
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : hale.yetim@amasya.edu.tr
Dahili : 3320
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ

 1.      Adı Soyadı: Hale YETİM

2.      Doğum Tarihi: 26.04.1976

3.      Unvanı:Yardımcı Doçent Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi

2002

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi

2006

5.      Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent          Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Amasya Ünv.   2007- ...

6. Akademik Görevler

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (16/11/2007 -2011)

Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Vekaleten (9 /12 /2010)

Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Asaleten (21 / 03 /2011)  görev süresi bitimi (18 / 05 / 2011)

 Anabilim Dalı Başkanlığı (2015-2017)

7.   Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. “Educational Technology for Innovation and Change İn Education 7th International Educational Technology  Conference” May 3rd-5th 2007/ Nicosia, North Cyprus. Kıyıcı, G., Altıntaş, G., Yetim, H.(2007). Öğretim Elemanlarının Teknoloji Kullanma Bilgi ve Beceri Düzeyleri.
 1. “First International Symposıum on Computer and Instructional Technologies”, May, 16-18/ 2007. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, MEB, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Altıntaş, G., Yetim, H. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinde İlköğretimde Kullanılacak Araç-Gereçler Yardımı ile İletişimde Kaynak Görevi Üstlenen Öğretmen Adaylarını Değerlendirme Formu.
 1. Yetim,H.,Yılmaz,B., Kasap,N. (2011). "The Relation Between Decision Strategies and Self-Confidence of University." "The 3rd International Conference on Educational Sciences (ICES’11)” “Current Trends and Future Directions for Professional Development of Teachers.” June 22-25, 2011/ Gazimağusa, North Cyprus.  

        4. Güngör,B., Kırbaş,Ş., Yetim,H. (2017). "Spor Yapan Lise ve Ortaokul Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi." Uluslararası Balkan Bilimleri Kongresi (Internatıonal Balkan Conference ın Sport Scıence), 21-23 Mayıs IBCSS 2107.

 5. Üstün,A., Bozkurt,E.,Bayar,A.,Yetim,H.,Karaşar,B. (2016). "Amasya Üniversitesi Hizmetlerinden           Öğrenci Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi." VIII. International Congress of Educational    Research Quality Assurance in Higher Education and Accredation of Faculties of Education. 5-8 May,2016.

 

 8. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

   1. “Beşinci Eğitimde Yeni Yönelimler ‘Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu” 18 Nisan 2009. Özel Tevfik Fikret Okulları. Altıntaş, G., YETİM, H., ERDOĞMUŞ, E. (2009). Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı İncelemeye Yönelik Görüşleri ve Tutumları.

9.   Makaleler

    1. Kösterelioğlu, İ.,Kösterelioğlu, M.A., Yetim, H.(2014). Ailelerin Üniversiteye Başlayan Öğrencilerden Beklentilerinin Öğrencilere Etkisi: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Akademik Bakış Dergisi. Sayı:43-Haziran 2014. Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi.ISSN:1694-528X İktisad ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-KIRGIZISTAN. 

    2. Yılmaz,E.,Yetim,H.(2016). "Pedagojik Formasyon Programındaki Öğrencilerin Mesleki Tutum ve Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences. Volume:5, Issue:10, ISSN:1302-7905. 2016.

    3. Çelik, Y.,Yetim,H.(2017). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimine Yönelik Tutumları ile Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." EJEDUS Electronic Journal of Education Sciences. Volume:6, Issue:12, ISSN:1302-7905. 

 10.   Diğer yayınlar

 1.  Tan, Ş., Kılıç, A., Çakmak, A., Baykan, Ö., Altıntaş, G., Yetim,H. (2005). “Öğretmen Adayları İçin Geniş Konu Anlatımlı Eğitim Bilimleri KPSS Kitabı”, Ankara. Pegem Yayınları.
 2. Tan, Ş., Kılıç, A., Çakmak, A., Baykan, Ö., Altıntaş, G., Yetim, H. (2006). “Öğretmen Adayları İçin Eğitim Bilimleri TÜYO KPSS”, Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.
 3. Tan, Ş., Kılıç, A., Çakmak, A., Baykan, Ö., Altıntaş, G., Yetim, H. (2007). 2008 “Kamu Personeli Seçme Sınavı  İçin Maksimum KPSS”, KPSS Temel Kitap Eğitim Bilimleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 4. Tan, Ş., Akınoğlu, O., Erciyes, G., Güven, B., Kılıç, A., Köksal, F. N., Yetim, H., Oral, B., Pala, A. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. 3. Baskı. Pegem Akademi. Ankara.
 5. Tan, Ş., Akınoğlu, O., Erciyes, G., Güven, B., Kılıç, A., Köksal, F. N., Yetim, H., Oral, B., Pala, A. (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri. 14. Baskı. Pegem Akademi. Ankara.
    

11.Projede Yaptığı Görevler

    1.  Üstün,A., Erdoğan,B:,Bayar,A., Yetim,H., Karaşar,B. "Amasya Üniversitesi Hizmetlerinden Öğrenci Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi. SEB-BAP-15-053." Araştırmacı, 2015-2016, Ulusal

12.Atıflar

Atıflar İçin Bakınız: http://scholar.google.com.tr/schhp?hl=tr

13. Katılım Belgeleri

 I. “Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri” konulu,  80. Yıl Uluslararası Eğitim Forumu, TED 29-30 Ocak 2008, Ankara, İncek Kampüsü.

II. “T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı” “Ortaöğretim Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavı (ÖBBS)”Raporunun Paylaşımı Çalıştayı, 21-22 Mart 2011, Ankara, Kızılcıhamam.

12. Konferanslar

I. “Personelin Eğiticilik Vasıflarının Geliştirilmesi, Mevcut Eğiticilikle İlgili Bilgi Seviyelerinin Arttırılması ve Beden Dilinin Doğru ve Etkin Kullanılması”  konulu konferans. (Kara Kuvvetleri Komutanlığı 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, 08/11/2007 Amasya.)

II. “2008 Hizmet İçi Eğitim Planı Doğrultusunda” 28/04/2008  5-12-16/05/2008 tarihlerinde “Kurumsal İletişim” ve “Zaman Yönetimi” konulu konferanslar. (Emniyet Genel Müdürlüğü, 2008 Amasya.)

III. “Anne - Baba ve Çocuk Eğitimi” konulu seminer 06/03/2009  (“5. Ana Jet Üs Komutanlığı” – Merzifon.)

IV. “Performans Değerlendirme” konulu seminer 10/ 04/ 2009 (“Özel Sevgi Başarır İlköğretim Okulu” - Amasya).

V. “Halkla İlişkiler” Konulu seminer 14/ 04/ 2009 (“Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitim Planı” kapsamında 1. Altı Aylık Hizmet İçi Eğitim Programı – Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu – Amasya.)