Akademik Personel

Ad Soyad : Keziban Orbay
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Ünvanı : Prof.Dr.
E-Posta : keziban.orbay@amasya.edu.tr
Dahili : 3338
Oda No :

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi,

Matematik Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü,

Matematik Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1995

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü,

Matematik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2000

Doçent

Matematik, Geometri

Üniversitelerarası Kurul

2011

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

“Homotetik Hareketlere İştirak Eden Konoidal Regle Yüzey Çiftleri Üzerine”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 83 Sayfa, Samsun, 1995.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

“ Minkowski Uzayının  Uzay Formunun m-Boyutlu Alt Manifoldları Üzerine”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 58 Sayfa, Samsun, 2000.

Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Görevler:        

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

 Erbaa Kız Meslek Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı

1992–1994

Arş. Gör.

 Amasya Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1994–2000

Yrd. Doç.Dr.

 Amasya Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2000–2006

Yrd. Doç.Dr.

 Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi

2006–2011

Doç.Dr.

 Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi

2011-…

 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yadigar ŞEKERCİ MEB-YÖK Bursiyeri.

Projelerde Yaptığı Görevler:

1-İşlem Öncesi Dönemde Sayının Korunumu”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonunca Desteklendi, 2003-2004 (Proje Tamamlandı).

     Görevi: Öğretim Elemanı

2-Amasya’da Başarıya Aday Kentli Kadınlarla Yeni Başlangıçlar”, Amasya Sivil Toplumu

     Destekleme Derneğinin AB Projesi, 2007-2008 (Proje Tamamlandı).

     Görevi: Öğretim Elemanı

3- “Key Competences Good Practice Models in Podkarpackie Province, EU Study Visit, 19-23 October 2009, Rzeszow-POLAND.

      Görevi: Öğretim Elemanı

4- International Conference Devoted to the Issue of School Innovative Activity”, 20–22 October 2009, Czudec-POLAND.

      Görevi: Öğretim Elemanı

5- “Örnek Aktivitelerle Fen ve Günlük Yaşam Etkinlikleri”, 2229 Kodlu TÜBİTAK projesi, 2009-2010 (Proje Tamamlandı).

Görevi: Öğretim Elemanı

6- Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Basit Araç-Gereçlerle Fen ve Doğa Etkinlikleri”, 2229 Kodlu TÜBİTAK projesi, 2010 (Proje Tamamlandı).

     Görevi: Öğretim Elemanı

7- “Amasya ve Çevresinde Doğa Eğitimi ”, 110B002 Kodlu TÜBİTAK projesi, 2010 (Proje Tamamlandı).

     Görevi: Öğretim Elemanı

8- “Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adayları Örnekleminde Etkinlik Temelli Fen ve 

     Doğa Etkinlikleri”, 2229 Kodlu TÜBİTAK projesi, 2011 (Proje Tamamlandı).

     Görevi: Öğretim Elemanı

İdari Görevler:

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, ERASMUS Koordinatörü; 2008-…

Suluova Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği;2011-…

Amasya Üniversitesi BAP “Fen ve Mühendislik Bilimleri” Proje Değerlendirme Komisyonu

Üyeliği; 2011-…

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği.

Amasya Education Journal Alan Editörü.

Ödüller:

TÜBİTAK Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü;2008, 2009,

Amasya Üniversitesi Başarı Plaketi.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

 Lineer Cebir I

3

0

90

 Analitik Geometri I

3

0

90

İlkbahar

 Soyut Matematik

3

0

100

 Geometri

3

0

100

 Lineer Cebir II

3

0

110

 Analitik Geometri II

3

0

85

2010-2011

Güz

 Lineer Cebir I

3

0

110

 Analitik Geometri I

3

0

95

İlkbahar

 Soyut Matematik

3

0

55

 Geometri

3

0

110

 Lineer Cebir II

3

0

115

 Analitik Geometri II

3

0

80

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. K. Akdemir (Orbay), M. Çalışkan, N. Kuruoğlu, On The Pair of Konoidal Ruled Surfaces Under The Homothetic Motions of The Euclidean Space , Pure and Applied Mathematics Sciences, Vol.XLVI, No.1-2, 1997.

 

A2. K. Orbay, M. Çalışkan, N. Kuruoğlu, On Submanifolds of a Space Form  of The Minkowski Space, Hadronic Journal, Vol.25, 543–554, 2002.

 

A3. K. Orbay, M. Çalışkan, N. Kuruoğlu, Submanifolds With Flat Normal Connection of a

Space Form , International Journal of Applied Mathematics, Vol.16, No.2, 227–235,  2004.


A4. E. Kasap, F.T. Akyildiz, K. Orbay, A Generalization of Surfaces Family With Common Spatial Geodesic, Applied Mathematics and Computation, Vol. 201, No.1-2, 781-789, 2008. (SCI-Expanded)


A5. K. Orbay, E. Kasap and İ. Aydemir, Mannheim Offsets of Ruled Surfaces, Mathematical Problems in Engineering, 160917, 2009. (SCI-Expanded)

 

A6. İ. Aydemir and K. Orbay, The Ruled Surfaces Generated by Frenet Vectors of Time-Like Ruled Surface in The Minkowski Space, World Applied Sciences Journal, Vol.6, No.5, 692–696, 2009. (ISI-Web of Knowledge)

 

A7. E. Kasap, İ. Aydemir and K. Orbay, A Method of The Determination of a Geodesic  Curve on Timelike Ruled Surface with Spacelike Rulings, World Applied Sciences Journal,  Vol.6, No.5, 697–701, 2009. (ISI-Web of Knowledge)

 

A8. K. Orbay and E. Kasap, On Mannheim Partner Curves in E3, International Journal of Physical Sciences (Section: Applied Mathematics), Vol.4, No.5, 261–264, 2009. (SCI-Expanded)

 

A9.  A.Cansaran, K. Orbay, M. Kalkan, University-Community Bridge: Service Learning to Society, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.2, No.2, 1687–1693, 2010. (SCI-Expanded)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. İ. Aydemir, K. Orbay, “ Minkowski Uzayında Frenet vektörlerinin Ürettiği Time-Like Regle Yüzeyler”, Third Symposium on Geometry, Eskişehir Osmangazi University (Turkey), July 3-6, 2005.

*Bu çalışmanın özeti, Journal of Geometry, 86,183, 2006, dergisinde basılmıştır.

B2. İ. Aydemir, K. Orbay, "Time-Like Ruled Surfaces With Space-Like Directıonal Vector  in The Minkowski-Space" IV. International Geometry Symposium, Zonguldak Karaelmas University, Page 18, 17–21 July 2006, Zonguldak-TURKEY.

B3. A.Cansaran, K. Orbay, M. Kalkan, University-Community Bridge: Service Learning to Society, World Conference on Educational Sciences, Bahçeşehir Üniversitesi, Bildiri özetleri Kitapçığı, Sayfa 274, 4-8 Şubat 2010, İstanbul.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Prof. Dr. A.O. Morris, Introduction to Linear Algebra, Türkçe Çevirisi:  M.H. Develi ve K. Orbay, Lineer Cebire Giriş, Emel Ofset Matbaası, Amasya, 2005.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. M.H. Develi, K. Orbay, İlköğretimde Niçin ve Nasıl Bir Geometri Öğretimi, Milli Eğitim Dergisi, 157, 115–122, 2003.

D2. M.H. Develi, K. Orbay, İlköğretim Matematiğinde Oyunla Öğretim, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 15, 44–47, 2008.

D3. K.Orbay, A. Cansaran, M. Kalkan, Öğretmen Adaylarının Küresel Isınmaya Bakış Açısı, S.Ü. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 85–97, 2009.

D4. K. Orbay, İ. Aydemir, The Ruled Surfaces Generated by Frenet Vectors of a Curve in , C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 6.2, 155–160, 2010.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. K. Orbay, M. Çalışkan, “ de k. Mertebeden Homotetik Hareketlere İştirak Eden Konoidal Regle Yüzey Çiftleri Üzerine”, Matematik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Sayfa 21, 1996, Adapazarı.

E2. M.H. Develi, K. Orbay, “İşlem Öncesi Dönem Çocuklarında Sayı Kavramının Gelişimi Üzerine”, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Sayfa 13, 16-18 Eylül 2002, Ankara.

E3. K. Orbay, İ. Aydemir, “The Space-Like Ruled Surfaces Generated by Frenet Vectors of a Curve in The Minkowski-Space" Prof. Dr. H.Hilmi Hacısalihoğlu Onuruna VII. Geometri Sempozyumu, Ahi Evran Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Sayfa 37, 7–10 Temmuz 2009, Kırşehir.

E4. K. Orbay, “The Variation of Connection Forms of The Space-Like Ruled Surface in" VIII. Geometri Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Sayfa 148, 29 Nisan–2 Mayıs 2010, Antalya.

E5.  K. Orbay, “Totally Geodesic Submanifolds of a Space Form" IX. Geometri Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, Sayfa 142, 7- 10 Haziran 2011, Samsun.

F. Diğerleri:

F1. II. Geometri Sempozyumu, 30 Haziran- 3 Temmuz 2004, Sakarya Üniversitesi,  Sakarya (Dinleyici)