Akademik Personel

Ad Soyad : Mustafa Kandemir
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Ünvanı : Prof. Dr.
E-Posta : mkandemir5@yahoo.com
Dahili : 3330
Oda No :

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1991

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1994

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1997

Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı:

İkinci Mertebeden Eliptik ve Parabolik Operatörler için Phragmen-Lindelöf prensipleri

Doç. Dr. Ömer AKIN

Doktora Tezi ve Danışmanı:

Süreksiz Katsayılı Sınır Değer Problemlerinin Özdeğerlerinin Asimptotiği

Prof. Dr. Oktay MUHTAROV

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Amasya Eğitim Fakültesi

1991-1997

Yrd. Doç. Dr.  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Amasya Eğitim Fakültesi

1997-2006

Yrd. Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

2006-2012

Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

2012-2017

Prof. Dr. Amasya Üniversitesi / Eğitim Fakültesi 05.06. 2017.

 

Çalışma alanı:  Uygulamalı matematik

İlgili alanlar:

-Diferensiyel denklemler 

-Sınır değer problemleri

-Süreksiz katsayılı problemler

-Standart olmayan sınır değer problemleri

-Fonksiyon uzayları

 

Verdiği dersler:

A) Lisans dersleri

Matematik I,II

Genel Matematik (Mat-Fen)

Analiz I,II,III

Diferensiıel Denklemler

Matematikte temel kavramlar

B) Yüksek lisans desleri

-Diferensiyel denklemler teorisi I,II

-Analiz

-Fonksiyon uzayları

-Matematik yapılar

Bitirilen Doktora Tezleri:

1) Hayati Olğar (2. Danışmanlık)

Geçiş şartları içeren bir Sturm-Liouville probleminin genelleştirilmiş özfonksiyonlarının tamlık özelliği 12.10.2015

Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri

A Tezli

1) Ahmet Büyük

Geçiş şartlı bir sınır değer problemine ait diferensiyel operatörün Fredholm ve izomorfizmi, 24.12.2015.

2) Tuğba Aşık 

Süreksiz katsayılı sınır değer problemine ait diferensiyel operatörün bazı özellikleri, 29.12.2016.

3) Tevhide Baltürk

İki aralıklı bir sınır değer probleminin çözümlerine dair asimptotik ifadeler ve karakteristik polinomlar, 10.07.2017.

B) Tezsiz (Uzem)

1) Yusuf Acar

Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri konusu ile ilgili hata, zorluk ve kavramsal yanılgılar, 26.01.2016.

2) Halil Aydın

Etkili okul modelinde, öğretmenlerin motivasyonlarının artmasına okul yöneticilerinin etkisi, 26.01.2016.

Yürüttüğü Yüksek Lisans Danışmanlıkları:

1) Bilal Akdan (Tez aşaması)

2) Hatice Şahin (Tez aşaması)

3) H. Gökhan Ustaoğlu(Tez aşaması)

4) Yasemin Yılmaz (Tez aşaması)

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

M. Kandemir, O.Sh. Mukhtarov, Nonlocal Sturm-Liouville problems with integral terms in the boundary conditions, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2017 (2017), No. 11, pp.  1–12. 2017. SCI. Expanded.

M. Kandemir, “Asymptotic distribution of eigenvalues for fourth-order boundary value problem with discontinuous coefficients and transmission conditions”,  Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Sér. A1 Math. Stat. 66, (1), 133-152, 2017.

M. Kandemir, Nonclassical fourth order discontinuous boundary value problem with abstract linear functionals, Journal of Advances in Mathematics, 12(1), 2016. 

M. Kandemir, "Nonlocal boundary value problems with transmission conditions", Gulf journal of math., 3, (1),  1-17, 2015.

M. Kandemir, "Irregular boundary value problems for elliptic differential-operator equations with discontinuous coefficients and transmission conditions", Kuwait J. Sci. Eng. 39 (1A) pp. 71-97, 2012, SCI. Expanded.

M. Kandemir, Yakov Yakubov, “Regular boundary value problems with a discontinuous coefficient, functional-multipoint conditions, and a linear spectral parameter”, Israel Journal of Mathematics, 180 (2010), 255-270. SCI.

M. Kandemir, O. Sh. Mukhtarov, “A method on solving irregular boundary value problems with transmission conditions”, Kuwait Journal of Science and Engineering, 36 (2A) (2009), 79-98. SCI Expanded.

M. Kandemir, O. Mukhtarov, Yakov Yakubov “Irregular boundary value problems with discontinuous coefficients and the eigenvalue parameter”, Mediterranean Journal of Mathematics, 6 (2009), 317-338. SCI Expanded.

O. Sh. Mukhtarov, M. Kandemir, N. Kuruoğlu, “Distribution of eigenvalues for the discontinuous boundary-value problem with functional- many point conditions” Israel Journal of Mathematics, 129 (2002), 143-156. SCI.

M. Kandemir, O. Mukhtarov, “Asymptotic behavior of eigenvalues of the functional–many point boundary-value problem with discontinuous coefficients” Bulletin of Pure and Applied Sciences, Vol. 19 E (No.2) 2000; P. 373-384.

M. Kandemir, O. Mukhtarov, Solvability of fourth order Sturm -Liouville problems with abstract linear functionals in boundary-transmission conditions,(Kabul)

 B. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

O. Mukhtarov, M. Kandemir “Sınır Şartlarında Özdeğer Parametresi Bulunduran Bir Sınır Değer Probleminin Özdeğerlerinin Asimptotiği”, I. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 11(3),1999, 313-320.

M. Kandemir, “Matematikte Kavram Kalıcılığı”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2),  2004, 397-416.

M. Kandemir, “ Sınıf öğretmeni adaylarının temel matematik dersine ilişkin görüşleri ve kavramların öğrenim düzeyi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2006), 29-36.

M. Kandemir . " Sınıf öğretmeni adaylarının temel matematik dersine ilişkin tutumları ve kavram öğrenim düzeyleri”  Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. c:9, sayı:2, (2007), 13-32.

M. Kandemir, "Solvability of boundary value problems with transmission conditions for discontinuous elliptic differential operator equations", Journal of Advances in Mathematics, 12(1), 2016. 

F. Mukhtarov, M, Kandemir, O. Mukhtarov. Multi-point transmission problems for Sturm-Liouville equation with an abstract linear operator. AIP Conference Proceedings, 1833(1), 20022, Doi: 10.1063/1.4981670 (Yayın No: 3519046) (2017).

 

 C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

O. Mukhtarov, M. Kandemir, “Bir Sınır Değer Probleminin Özdeğerlerinin asimptotiği”,  Balıkesir Üniversitesi Matematik Sempozyumu,  23-26 Mayıs 1996, Balıkesir.

M. Kandemir, O. Ş. Mukhtarov, “ Özdeğer Parametresi Bulunduran Süreksiz Katsayılı İrregüler Sınır Değer Problemi ”, Atatürk Üniversitesi Palandöken Matematik Günleri,  28 – 30 Haziran  2001, Erzurum.

M. Kandemir, O. Mukhtarov, “Abel Basis of Root Functions of Regular Boundary Value Problems with Discontinuous Coefficient and Functional-Many point Conditions”, II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, 04-07 Temmuz 2007, Sakarya.

M. Kandemir, “Irregular Boundary Value Problems for Elliptic Differential-Operator Equations with Discontinuous Coefficients and Transmission Conditions”, TOBB Üniversitesi 5. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, 3-4 Haziran 2010, Ankara.

Ö. Akın, M. Kandemir, O. Mukhtarov, Süreksiz katsayılı eliptik deferensiyel operatör denklemler için çok noktalı ve geçiş şartlı sınır değer problemi,11. Matematik sempozyumu Anadolu' da Matematik, 19-21 Eylül 2012, Samsun.

M. Kandemir, A. Büyük, Süreksiz eliptik diferensiyel operatör denklemler için geçiş şartlı sınır değer problemi, 13. Matematik sempozyumu (Matder-Karabük Ünv. 15-17 Mayıs 2014).

M. Kandemir, T. Dağıstan, Süreksiz katsayılı, spektral parametreli ve geçiş şartlı sınır değer problemi, 13. Matematik sempozyumu (Matder-Karabük Ünv. 15-17 Mayıs 2014).

İ. Gönen,B. Akdan, H. Demir, M. Kandemir, Matematik dersine karşı duyulan kaygının matematikte özyönelimli öğrenme üzerine etkisi, 13. Matematik sempozyumu (Matder-Karabük Ünv. 15-17 Mayıs 2014).

B. Akdan, İ. Gönen, H. Demir, M. Kandemir,  “İlköğretim matematik öğretmen adaylarının sıra dışı (rutin olmayan) problemleri çözme becerileri ve inançları” XI. Ulusal Fen Bil. ve Mat. Eğt. Kong.,  11-14 Eylül 2014-Adana.

A. Büyük, M. Kandemir , Süreksiz katsayılı, çok noktalı ve geçiş şartlı sınır değer probleminin bazı özellikleri,  14. Matematik sempozyumu (Matder-Niğde Ünv. 14-16 Mayıs 2015).

T. Aşık, M. Kandemir , Süreksiz katsayılı ve geçiş şartlı lokal olmayan sınır değer  problemi,  14. Matematik sempozyumu (Matder-Niğde Ünv. 14-16 Mayıs 2015).

İ. Gönen,B. Akdan, M. Kandemir, H. Demir, İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının iletişimli tahta hakkındaki görüşleri, 14. Matematik sempozyumu (Matder-Niğde Ünv. 14-16 Mayıs 2015).

B. Akdan, İ. Gönen,  M. Kandemir, H. Demir, İlköğretim matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine ilişkin görüşleri, 14. Matematik sempozyumu (Matder-Niğde Ünv. 14-16 Mayıs 2015).

M. Kandemir. T. Aşık. Isomorphism and coerciveness of fourth order discontinuous boundary value problems with transmission conditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016),FıratUniversity, Elazığ, 12-14 May 2016.

T. Baştürk, M. Kandemir. Asymptotic disritubution of eigenvalues for fourth order boundary value problem with transmission conditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016),Fırat University, Elazığ, 12-14 May 2016.

G. Ustaoğlu, M. Kandemir. Solving irregular boundary value problems with transmission conditions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Fırat University, Elazığ, 12-14 May 2016.

H. Şahin, M. Kandemir.The effects of using mathematical model for teaching decimal fractions on academic achievement. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), Fırat University, Elazığ, 12-14 May 2016.

T. Aşık, M. Kandemir. Determining 4th Class Students Using Gonıometer About Determining of Students Conceptual Failures. 15. International Geometry Symposium 3-6 july,  Amasya, 2017.

M. Kandemir, T. Aşık. The Mistakes and the Misconceptions of the Fourth Grade Students on the Subject of Angles in Triangles,  15. International Geometry Symposium 3-6 july,  Amasya, 2017.

H. Şahin, M. Kandemir,  The Relationship Between Van-Hiele Geometric Thinking Levels and Geometric Participations of Secondary School Students, 15. International Geometry Symposium 3-6 july,  Amasya, 2017.

 

D. Kitaplar :

1.  M. Kandemir, “Temel Matematik I-II, Editör: Prof Dr. Ahmet Kaçar”, isimli kitapta “Trigonometri” konusunun bölüm yazarlığı, Pegem A yayıncılık, 138-177, 2006,Ankara.

 2. M. Kandemir, "Diferensiyel Denklemler" Pegem akademi yayıncılık, Ankara, 2015 

E. Projeler.

1) Geçiş şartlı ve süreksiz katsayılı sınır değer probleminin özdeğerleri ve özvektörlerinin dağılımı (yürütücü, BAP, 02.10.2015).

2) Dördüncü mertebeden süreksiz katsayılı ve geçiş şartlı bir sınır değer probleminin izomorfizm, Fredholm ve koersitivliği (yürütücü, BAP, 26.12.2016). 

3) Klasik Olmayan Bir Sınır-Değer Probleminin Bazı Spektral Özellikleri (yürütücü, BAP, 05.12.2017).

4) Sıçrama Şartlı Bir Sturm-Liouville Probleminin Zayıf Özfonksiyonları (araştırmacı, BAP, 05.12.2017).

F. Hakemlik yaptığı bazı dergiler:

-Reviewer:  Mathematical Reviews

-Electronic Journal of Differential Equations

-Boundary Value Problems

-Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

-Mathematica Slovaca

-General Mathematics Notes

-Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi

-Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

-Milli Eğitim Dergisi

Kurul üyelikleri

1) 12.10.2011-19.09.2013 tarihleri arasında Suluova meslek yüksek okulu yönetim kurulu üyeliği.

2) 09.05.2012-19.09.2013 tarihleri arasında Amasya Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu üyeliği.

3)  04.03.2013-   Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği.

4)  04.03.2013-  Eğitim Fakültesi Fakülte yönetim kurulu üyeliği.

5) 28.03.2017-   “Akademik başvuru ön değerlendirme komisyonu” üyeliği.

İdari Görevler:

1998-2001 yılları arasında İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi A.B.D. Başkanlığı

Ödüller:

TÜBİTAK- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülü; 2002, 2009, 2010.

Temsilcilik:

ÖSYM Amasya İl Sınav Koordinatörlüğü, Haziran 2011- Kasım 2015.

Bilimsel Üyelik

Matematikçiler Derneği