Akademik Personel

Ad Soyad : Önder Eryılmaz
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Arş. Gör.
E-Posta : onder.eryilmaz@gmail.com
Dahili : -
Oda No :

 

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2011

Yüksek Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Anadolu Üniversitesi

2012-2015

Doktora

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Anadolu Üniversitesi

2016-...

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

 Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2011-2012

Araştırma Görevlisi

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2012-2017

Araştırma Görevlisi

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2018-...

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı

Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olaylardan Yararlanmanın Öğrencilerin Sosyal Problemlere Duyarlılıklarına Etkisi

Danışman: Doç. Dr. Tuba ÇENGELCİ KÖSE


A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Eryılmaz, Ö. ve Çengelci Köse, T. (2018). Sosyal Bilgilerde Edebi Ürünler ve Değerler Eğitimi: Küçük Prens Örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 65-79.
 2. Eryılmaz, Ö. ve Çengelci Köse, T. (2017). Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olay Kullanımının Öğrencilerin Sosyal Problemlere Duyarlılıklarına Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 985-1000.
 3. Karaduman, H., Çengelci Köse, T. ve Eryılmaz, Ö. (2017). Values in Social Media from the Viewpoint of Social Studies Teacher Candidates. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(2), 250-271.
 4. Deveci, H. ve Eryılmaz, Ö. (2016).  Öğretmen Adaylarının Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılımlarına İlişkin Görüşleri  Let s Do It  Türkiye Örneği.  Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 163-185.
 5. Yeşiltaş, E., Eryılmaz, Ö. ve Pehlivan, A. (2016). Social Problems in Turkish Social Studies Coursebooks and Workbooks. Universal Journal of Educational Research, 4(4), 856-867.
 6. Kaya, E., Eryılmaz, Ö., Gezer, U., Ekiçi, M. ve Kapan, E. (2015). Öğretmenlerin On İki Yıllık Zorunlu Eğitimin (4+4+4) Sosyal Bilgiler Dersine Yansımalarına İlişkin Algıları. Anadolu Journal of Educational Sciences, 5(2). 54-93.

 

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Deveci, H., Türe, H. ve Eryılmaz, Ö. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Hayallerindeki Sosyal Bilgiler Öğretmeni. VI. Uluslararası Sosal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir, Türkiye. 
 2. Eryılmaz, Ö. ve Çengelci Köse, T. (2017). Değerler Eğitiminde Edebi Ürünlerden Yararlanma: Küçük Prens Örneği. I. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Sempuzyumu. Antalya, Türkiye. 
 3. Öpengin, E. ve Eryılmaz, Ö. (2016). Sayısal Alanda Üstün Yetenekli Öğrencilerin Tarih Okuryazarlığı Düzeyinin İncelenmesi. IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. Muğla, Türkiye. 
 4. Deveci, H. ve Eryılmaz, Ö. (2016).  Participation Process of Pre Service Teachers Into Social Responsibility Project  Example of Lets Do it World.  VI. International Conference on Education (IC-ED). Üsküp, Makedonya. 
 5. Günel, E., Pehlivan A. ve Eryılmaz, Ö. (2016).  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Kavramına İlişkin Algısı.  III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1188-1189.  Muğla, Türkiye. 
 6. Ersoy, A. F., Gezer, U.  ve Eryılmaz, Ö. (2016).  Tartışmalı Konularda Tartışmayı Yönetmeyi Öğrenmek  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Deneyimleri  Kazanımları ve Yaşadıkları Zorluklar.  III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1184-1185. Muğla, Türkiye. 
 7. Günel, E., Eryılmaz, Ö. ve Pehlivan, A. (2016).  Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Problem Algısı.  V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Denizli, Türkiye. 
 8. Karaduman, H., Eryılmaz, Ö. ve Çengelci, T. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanal Ortamdaki Değerleri. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Bolu, Türkiye. 
 9. Eryılmaz, Ö., Bursa, S. ve Ersoy, A. F.  (2015). Primary School Students  Perceptions and Experiences About Non Governmental Organisations.  International Conference on Education, Psychology and Society. Tokyo, Japonya. 
 10. Bursa, S., Eryılmaz, Ö. ve Ersoy, A. F. (2015). Active Citizenship Education in Social Studies and Non Governmental Organizations  Teachers  Perception and Experience.  International Conference on Education, Psychology and Society. Tokyo, Japonya. 
 11. Kaya, E., Eryılmaz, Ö., Gezer, U., Ekiçi, M. ve Kapan, E. (2014). Öğretmenlerin On İki Yıllık Zorunlu Eğitimin (4+4+4) Sosyal Bilgiler Dersine Yansımalarına İlişkin Algıları. III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Ankara, Türkiye. 
 12. Eryılmaz, Ö., Özgürler, S. ve Aylar, F. (2014). Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimine İlişkin Görüşleri. International Teacher Education (ITEC). Dubai, BAE. 

 

C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler: 

 1. Deveci, H. ve Eryılmaz, Ö. (2017). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sosyal Sorumluluk. R. Turan ve H. Akdağ (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III (s. 96-113) içinde. Ankara: Pegem Akademi
 2. Gökçe, N. Gezer, U. ve Eryılmaz, Ö. (2013). Citizenship and Citizenship Training Within Geography Education in Turkey. O. Strelova, I. Hristov, K. Mortan, P. Peeva, R. Sam, N. Sam, E. Galay, E. Atasoy (Eds.). The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey. Sofya: St. Kliment Ohridski Press. 


 D. Projeler

 • 2015 - Bilimdal Araştırma Projesi, Araştırmacı, Sosyal Bilgiler Dersinde Güncel Olaylardan Yararlanmanın Öğrencilerin Sosyal Problemlere Duyarlılıklarına Etkisi
 • Devam ediyor - Bilimsel Araştırma Projesi, AraştırmacıSosyal Bilgiler Öğretiminde Aktif Öğrenme Etkinlikleriyle Demokratik Sınıf Ortamının Oluşturulması