Akademik Personel

Ad Soyad : Selim Özcan
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : Selim.ozcan@amasya.edu.tr
Dahili : 3313
Oda No :

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESRLER LİSTESİ

 

Adı Soyadı:        Selim ÖZCAN

Doğum Tarihi:   05.05.1959

Unvanı           :    Yrd.Doç. Dr    

 

ÖZGEÇMİŞ

DERECE

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Çapa Yüksek Öğretmen Okulu

1981

1981

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Yeniçağ 

1994

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Yakınçağ   

2007

 

LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI

Resimli Afgan Seyahatnamesi Transkripsiyonu” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

 Danışman: Doç. Dr. Mustafa Kafalı

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI

“1727(H.1140) Tarihli Tahrir Defterine Göre Tebriz Sancağı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal   Bilimler Enstitüsü  Danışman: Doç. Dr. M.Ali Ünal

DOKTORA TEZ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI

“Tanzimat Döneminde Sinop’un Sosyal Ekonomik Durumu”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal      Bilimler Enstitüsü Danışman: Prof. Dr. Nedim İpek

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yılı

Tarih Öğretmenliği

Milli Eğitim Bakanlığı

1981–1996

Öğretim Görevlisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi 

1996–2007

Dr.Öğretim Görevlisi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2007–2009

Yrd. Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2009…

Yrd. Doç. Dr.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı

2011-2017

Yayın Kurulu Üyeliği 

History Studiens Dergisi 

2009.. 

 PROJEDE YAPTIĞI GÖREVLER

 1- Modernleşme Sürecinde Trabzon'da Tarım (1850-1920) 21 Nisan 2012-21 Nisan 2013, Proje No:SEB-BAP 002              Görevi. Araştırıcı

2-Medine-i Amasya Sakinlerinden Kapıkulu Sipahileri: XVII. Yüzyılda Amasya'da Sosyo-Politik Hayat 15.04.2014-           15.04.2015, Proje No:SEB-BAB 010, Görevi: Araştırmacı

3-Amaya'daki Kore ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerinin Anılarının Derlenmesi; 01.03.2016- 07.02. 2018, Proje No:          SEB-BAB 16-099, Görevi: Yürütücü

YAYINLAR LİSTESİ

KİTAPLAR

1-Tanzimat Döneminde Sinop Şehri, Sinop Belediyesi Kültür Yayınları-8, Sinop ,2015

2-Ladik, Tarihi, Coğrafi, Sosyal, Sağlık, İktisadi Açıdan, Uğur Ofset Ve Matbacılık, Samsun, 15 Aralık 2016

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. II. Uluslararsı Canik Sempozyumu (19-21 Ekim 2012)  Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik - Cumhuriyetin      İlk Yıllarında Canik'de (Samsun) Tütün Ziraatı ve Ticareti 

2.III. Uluslararası Canik Sempozyumu (24-26 Ekim 2013) Canik - Samsun ve Değerleri- Canbulatoğlu  Ekrem Bey

3. IV. Uluslararsı Canik Sempozyumu (15-17 Mayıs 2015) Geçmişten Günümüze Çocuk - Şehir Şehzadeler Şehri     Amasya

4- III. Uluslararası İlkadım Sempozyumu (18-20 Aralık 2015) Samsun- Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi -              TanzimatDönemindeki Temettuat Sayımlarına Göre Merzifon'daki Ermenilerin Mesleki Durumları 

5-I. Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu,(21-22 Nisan 2017) Amasya- Milli Mücadelenin Manevi Önderlerinden     Amasya'lı Müftü Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi

6- III. Uluslararası Hamza Nigari Türk Dünyası Kültürel Mirası Sempozyumu (17-18 Mayıs 2017) Şamahı- Azerbaycan,       Kafkasya'dan Anadolu'ya Göç Ettirilen Çerkes Muhacirler ve Yaşanan Meseleler

7- I. Uluslararası Amasya Sempozyumu, (04-07 Ekim 2017) Amasya- XIX. Yüzyılın Ortalarında Amasya'daki                    Gayrimüslimlerin İştigal Ettikleri Meslekler 

8- I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu (16-18 Ekim 2017) Gümüşhane- I. Ve II. Dönem TBMM'deki Gümüşhane       Milletvekilleri ve Yaptıkları Çalışmalar  

9- 3. Cyprus International Congress of Education research Kıbrıs Uluslararsı Eğitim Araştırmaları Kongresi (7-10 Aralık 2017) Kıbrıs- Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerde Tarih Şuurunun Oluşması: Kıbrıs Barış Harekatı Örneği

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1-Ondokuz Mayıs ve Milli Mücadelede Samsun Sempozyumu, (15- 17 Mayıs 2008) Amasya Sancağında Yabancıların     Mülkiyet Edinimi

2.Amasya-Taşova Akınoğlu Beldesi (Tekke) H.644 / M.1246 Tarihli Şeyh Mahmud ve Şeyh Seyyid     Vakkas Vakfı,        I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Kitabı. (2007)

3.XVIII. Yüzyılda Canik (Samsun) Sancağında Eşkıyalık Hareketleri, II. İlkadım Sempozyumu Bildiri Kitabı (2009)

4.Tanzimat Döneminde Sosyal ve Ekonomik Açıdan Merzifon, Geçmişten Günümüze Merzifon. (2010)

5- Osmanlıdan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları (2017) 

ULUSLARARASI KİTAPLAR VE KİTAPLARDA BÖLÜMLER

1. Tarihte  Türkler ve Ermeniler, " XIX. Yüzyılda Merzifon'da Ermenilerin Sosyal ve Ekonomik  Durumu", Ankara, 2014, Türk Tarih Kurumu, Cilt V     

 ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.Samsun Hükümet Konağı Yangını (1883), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun,   sayı.12/1   (1999)

2.XX. Yüzyılın Başlarında, Canik (Samsun) Sancağında İsimleri Değiştirilmek İstenen Kaza, Köy,    Mahalleler  Ve        Yeni İsimleri, Geçmişten Geleceğe Samsun I. Kitap (2006)

3.1727 (H.1140) Tarihli Tahrir Defterine Göre Tebriz Sancağı, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi    Dergisi,    Sakarya, sayı. 8/2 (2007).

4-Atatürk’ün Türk Tarih Tezi ve Türk Milletine Yüklediği Sorumluluk, Türk Dünyası  Araştırmaları,     Ankara.2011,        Sayı.193

5-Çanakkale Destanı, İstiklal Marşı Ve Mehmet Akif Ersoy, Türk Dünyası  Araştırmaları, Ankara. 2012,     Sayı.198

6-XIX. Yüzyılın Ortalarında Sinop’taki Gayrimüslimlerin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, OTAM,30/ Güz,2011

7-Amasya Genelge'sinin Erzurum ve Sivas Kongreleri Üzerindeki Etkisi, Amasya Üniversitesi İlahiyat  Fakültesi        Dergisi, Sayı I, Yıl. 2013

8-Osmanlı Devletinde; Hattatlık, Müstehsinlik (Nasih, Nessah) Ve Darüttbaa ( İlk Matbaa)‘nın Kuruluşunun                   Geçikmesine Hattatların Etkisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:1330, İlmi Esreler:209 

9-Çanakkale Cephesi Zaferi ve Sonuçları, Türk Dünyası Araştırmaları, Nisan 2014, Ankara, 2014, Sayı,209

10-Lozan Barışına Giden Yolun Başlangıçı: Amasya Tamimi, Türk Dünyası Araştırmaları, Haziran 2014, Sayı, 210

11-Tanzimat Döneminde Sinop'a Tâbi Köylerdeki Ermenilerin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Yeni Türkiye,  Eylül-Aralık      2014, Sayı, 60, Ankara

12-Temettuata Defterlerine Göre Sinop'un Çarşamba ve Yaykıl Nahiyelerine Tabi Köylerede Müslümanlarla  Birlikte       yaşayan Ermenilerin Sosyal ve Ekonomik Durumları, karadeniz İncelemeleri Dergisi, Bahar,   2015,  sayı:18,       Trabzon, 2015   

13-Canik ( Samsun ) Sancağı Kuvayı Milliye Önderlerinden: Canbulatoğlu Ekrem Bey, TÜRKTOB, Nisan - Haziran               2015, Sayı:14, Ankara

14- Amasya'da Sancak Beyliği Yapan Şehzadeler Döneminde Amasya Şehri, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi       Dergisi, Cilt. 5, sayı. 5, yıl. Aralık 2015

15-Canik Sancağı Kuvay-ı Milliye Önderlerinden Ekrem Canbolatoğlu, Bütün Şehir, Yıl:2, Sayı:11, Ocak- Şubat 2016,      Samsun

16-1883(H.1299) Canik (Samsun) Hükümet Konağı Yangını, Bütün Şehir, Yıl:2, Sayı 12, Nisan -Mayıs, 2016, Samsun

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1-Yabancıların Taşınmaz Mal Mülkiyeti Edinimleri: Amasya Örneği, History Studens, Cilt:2, Sayı: 2, Temmuz, 2010

2-H.1256(1840) Tarihli Amasya Nüfus Defteri İle H.1260-1261 (1844-1845) Tarihli Amasya Temettuat Defterlerinin        Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Studıes Of The Ottoman Domaın, Cilt:6, Sayı:11, Ağustos 2016 

3-Tanzimat Dönemindeki Temettuat Sayımlarına Göre Merzifon'daki Ermenilerin Mesleki Durumları, Studıes Of The          Ottoman Domaın, Cilt:7, Sayı: 13, Ağustos 2017

   ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY VE FESTİVALLER

1-II. Uluslararsı Canik Sempozyumu (19-21 Ekim 2012) SAMSUN

2-III. Uluslararsı Canik Sempozyumu (24-26 Ekim 2013) SAMSUN

3-IV. Uluslararsı Canik Sempozyumu (15-17 Mayıs 2015) SAMSUN

4-III. Uluslararası İlkadım Sempozyumu (18-20 Aralık 2015)

5-I. Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu (21-22 Nisan 2017) Amasya

6-III. Uluslararası Hamza Nigari Türk Dünyası Kültürel Mirası Sempozyumu (17-18 Mayıs 2017) Şamahı- Azerbaycan,

7-Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali (12-22 Haziran 2017) Amasya

8-I. Uluslararası Amasya Sempozyumu (04-07 Ekim 2017) Amasya

9-I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu (16-18 Ekim 2017)

10- 3. Cyprus International Congress of Education Research- Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (7-10 Aralık 2017) 

   ULUSAL KONGRE SEMPOZYUM ÇALIŞTAY TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

1. Geçmişten Geleceğe 2006 Samsun Sempozyumu ( 4–6 Mayıs 2006 ) SAMSUN.

2. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu ( 13- 15 Haziran 2007 ) AMASYA.

3. II. İlkadım Sempozyumu ( 16–18 Mayıs 2008 ) SAMSUN.

4. 19 Mayıs ve Milli Mücadele Samsun Sempozyumu (15–16 Mayıs 2009) SAMSUN

5. Geçmişten Günümüze Merzifon  (15–17 Ekim 2009) MERZİFON

6-Osmanlı'dan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu (1-2 Kasım 2013) AMASYA 

7- Amasya Kız Yetiştirme Yurdunda İlköğretimin II. Kademesindeki Öğrencilere Yönelik Topluma Hizmet     Uygulaması (2008–2009 Kış Yarıyılı) AMASYA

8- Amasya Tarihi Esreler Rehberi  ( Kitap ) Toplumsal Hizmet Uygulaması (2010–2011 Kış Yarıyılı)      AMASYA

9- Amasya Fatih İlköğretim Okulu II. Kademesindeki Öğrencilere Yönelik Matematik Dersi Etüt     Çalışması; Topluma     Hizmet Uygulaması (2011-2012 Yaz Yarıyılı) AMASYA

10-Amasya "Vermiş Köyü İlkokulun"da Öğrencilere Yönelik "Ağız ve Diş Sağlığının Önemi Projersi "       Topluma Hizmet Uygulanması (2012-2013 Yaz Yarıyılı) AMASYA

11-Amasya "Kale Çavuşhan İlkokulun"da "Güzel Bir Gelecek İçin Köy Kent El Ele Projesi" Topluma  Hizmet       Uygulanması (2013-2014 Kış Yarıyılı) AMASYA

12- Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şereefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikteb" Hastalar       Kimsesiz  Değildir." Projesi, (2014-2015 Kış Yarıyılı) AMASYA

13- Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte "Her ilaç Değil Doğru İlaç, Çok İlaç Değil Dozunda İlaç" Projesi      Topluma Hizmet Uygulaması (2015-2016 Kış Yarıyılı) AMASYA

14- "Benim Şehidim. Benim Ailem" projesi Topluma Hizmet Uygulaması (2016-2017 Kış Yarıyılı) Amasya

PANEL VE KONFERANSLAR

1-Çanakkale Savaşlarının Osmanlı Devleti ve Dış Dünya Bakımından Sonuçları, Mart 2002, Eğitim    Fakültesi Kongre     ve Kültür Sarayı, Amasya

2-Atatürk ve Gençlik, Kasım 2007, Ziyaret İlköğretim Okulu Konferans Salonu, Amasya

3-"Çanakkale Şehitleri" Ve "İstiklal Marşı" Şiirlerinin Türk Milleti Bakımından Taşıdığı Anlam, İstiklal    Marşının Kabulü    ve Mehmed Akif Ersoy Paneli, Mart 2009, Eğitim Fakültesi Kongre ve Kültür Sarayı,    Amasya

4-Çanakkale Cephesinin Türk Tarihindeki Yeri, Mart 2009, Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz  Kurumu Salonu, Amasya

5- Amasya ve Atatürk, Kasım 2010 Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Salonu

6-“İsmet İnönü’nün Hayatı” Devlet Adamı İnönü Paneli, Aralık 2010, Eğitim Fakültesi Kongre ve Kültür Sarayı,     Amasya

7–“Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Türkiye’miz” 1 Kasım 2011 Amasya E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu Salonu,     Amasya

8-"Cumhuriyetimize Giden Yol 2- 18 Haziran 2012 " Amasya Genelges'nin Erzurum ve Sivas Kongreleri Üzerindeki     Etkisi" Saraydüzü Kışlası Binası ve Milli Mücadele Müzesi Konferas Salonu-Amasya 

9- 90. Yılında Lozan Barışı Ve Türkiye Cumhuriyeti Paneli "Amasya Genelgesi'nin Lozan Barışı Üzerindeki  Etkisi" 2    Mayıs 2013, Eğitim Fakültesi Kongre ve Kültür Sarayı, Amasya

10-Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali (12-22 Haziran 2017) Amasya, Milli Mücadelenin Manevi     Önderlerinden Müftü Hacı Hafız Mehmed Tevfik Efendi, 13 haziran 2017 Amasya

SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

 

Güz   

           

  

AİT 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

 2

 

 

SBP 203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü

 2

 

 

SBP 213 Türk Medeniyeti Tarihi

 2

 

 

SGK 301 Topluma Hizmet Uygulamaları

 1

 2 

 

 

SYSB 72022 Sosyal Bilgiler Öğretimi için Yöntem, Etkinlik ve Stratejiler

 3

 

 

İlkbahar

 

 

AİT 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

 2

 

 

SBP 206 Orta Çağ Tarihi ve Medeniyeti

 4

 

 

MGK 404 İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilgisi

 

 

SYSB 72018 Osmanlı Medeniyeti Tarihi

 3

  

 

SBM 404 Öğretmenlik Uygulaması

 2

 

 

 2015-2016

Güz

 

 

AİT 101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

 2

 

 

 SBP 203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü

 2

 

 SBP 213 Türk Medeniyeti Tarihi

 2

 

 

 SGK 301 Topluma Hizmet Uygulamaları

 1

 

SYSB 72022 Sosyal Bilgiler Öğretimi için Yöntem, Etkinlik ve Stratejiler

 3    
SYSB 73046 Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihinin Kaynakları (Tahrir ve Temettuat Defterleri)    

İlkbahar

 

 

AİT 102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

 2

 

 

 SBP 206 Orta Çağ Tarihi ve Medeniyeti

 2

 

 

 SBM 404 Öğretmenlik Uygulaması

 2