Akademik Personel

Ad Soyad : Turgay Çınkırdaklı
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Arş. Gör.
E-Posta : turgayc@gmail.com
Dahili : 3350
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu:

Derece  

Bölüm/Program

Üniversite  

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Dokuz Eylül Üniversitesi – Buca Eğitim Fakültesi

Y. Lisans

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dokuz Eylül Üniversitesi – Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Marmara Üniversitesi

– Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

“Türkiye'de Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretiminde Selçuklu Tarihi'nin Yeri ve Önemi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Danışman : Doç.Dr. Mustafa DAŞ)

Görevler:

Görev   Unvanı

Görev   Yeri

Yıl  

Araştırma Görevlisi

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2011-...

        

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Aydın, M. & Çınkırdaklı, T. "Yapılandırmacılık Öncesi ve Sonrası Dönemde Kullanılan Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Demokrasi Konulu Ünitelerin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi" , V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 369-370, Denizli, 28-30 Nisan 2016.

Abanoz, G. & Çınkırdaklı, T. The Place of Historical Places Located in Amasya Teaching of History Topics in the Cirriculum of 6th and 7thGrade Social Studies Course” II. IDEAL Conference, Abstract Book, s.149, Amasya, 5-7 November 2015.

Çınkırdaklı, T. & Abanoz, G. “Byzantine Empire Place in The Secondary School Social Studies Textbook and High School History Textbook: After and Before Constructivizm” II. IDEAL Conference, Abstract Book, s.153, Amasya, 5-7 November 2015.

Ulusal Organizasyonlar ve Çalıştaylar

Amasya Şehir Kimliği Çalıştayı, Moderatör, 2015

Alınan Eğitimler ve Sertifikalar

Ahlaki İkilem Tartışması ve İkilem Yazma Eğitimi, İstanbul, 2-5 Şubat 2016

Konstanz Method of Dilemma Discussion (KMDD) Trainee Certificafe, 28 April 2016

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği, 2013