Akademik Personel

Ad Soyad : Turgut İleri
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : turgut.ileri@amasya.edu.tr
Dahili : 3312
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ


Adı Soyadı       : Turgut İLERİ
Doğum Tarihi  : 26.09.1960
Unvanı             : Yrd. Doç. Dr.

Derece

Üniversite

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi

1982

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1998

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2009

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışmanı:
Maârif Salnâmelerine Göre 20. Yüzyıl Başlarında (1898–1903) Amasya’da Eğitim ve Eğitim Kurumları.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet EVSİLE

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:
Türkiye Cumhuriyeti’nin Madencilik Politikaları (1923–1960).
Danışman:  Prof. Dr. Mehmet EVSİLE

Akademik ve İdari Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ana Bilim Dalı Başkanı

Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

2011-2016

Komisyon Üyesi   Sosyal ve Eğitim Bilimleri Proje Değerlendirme Komisyonu

2011-2017

Koordinatör

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Farabi Değişim Programı

 2012-2016

Yüksek Okul Müdürü

Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO

2014- 2017

Diğer Görevler:

Kredi Yurtlar Kurumu Amasya Üniversitesi Temsilcisi, 2012- Devam ediyor.

Amasya İl Milli Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği, 2012-2013

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İç Kontrol Eylem Planı Çalışma Grubu üyeliği, 2013-Devam ediyor.

 Amasya Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeliği, 2016- Devam ediyor

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

0

185

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I  

0

53

Türkiye'de Anayasal Gelişmeler

 

0

25

İlkbahar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

0

185

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

 

0

53

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri  

0

52

Türk Diplomasisi ve Dış Politika Tarihi  

0

25

Cumhuriyet Döneminde Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

 

0

23


Alan Editörlüğü Yaptığı Dergiler:

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sosyal Bilimler Alan Editörü (Section Editor), 2011-Halen

Hakemlik Yaptığı Dergiler:

JASS( The Journal of Academic Social Science Studies),  2012- Halen


ESERLER

A- Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. İleri, T. (2010): Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türkiye’deki Yeraltı Kaynakları ile İlgilenmesi ve Türk Madenciliğinin Geliştirilmesine İlişkin Hazırlanan Raporlar. Turkish Studies – International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5/2, Spring 2010, (1146–1158).

A2. İleri, T. (2011): Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkiye’de Madenciliğin Genel Durumu ve Atatürk’ün Madencilikle İlgili Düşünceleri. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:19, No: 1 (287–297), Kastamonu.

A3. İleri,T. (2012): Cumhuriyet Döneminde Açılan İlk Madencilik Okulları ve Madenci Yetiştirme Kursları. The Journal of Academic Social Science Studies. Volume 5, Issue 6, p. 251- 262, December 2012.

A4. İleri,T. (2013): Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler. The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science. Volume 6, Issue 2, p. 1449-1467  February 2013.

A5. Asım Çoban-İleri, T. (2013): Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri Kullanma Düzeyleri ve Kullanmama Sebepleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cild 2, Sayı 1, 194-213, 2013, Amasya.

A6. İleri, T. (2015): Amasya'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943), SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi),The Journal of Social Science. Yıl 2, Sayı 5, (137-155), Aralık 2015, Malatya.

A7. İleri, T.,A.Rasim Ahısha-Orhan Karamustafaoğlu (2017): Pısa Başarısı Nelere Bağlı? Estonya Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,(Journal of Research in Education and Teaching) Cilt: 6, Sayı:1, Şubat 2017.

A8. İleri, T. (2018): II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de İzlenen Ekonomi Politikaları, SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi),The Journal of Social Science. Yıl 5, Sayı 19, (302-316), Ocak 2018,Malatya.

A9. Asım Çoban-İleri, T.-Temir. M. (2018): Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkınlığına Betimsel Bir Bakış: Amasya Üniversitesi Örneği , SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi),The Journal of Social Science. Yıl 5, Sayı 19, (50-69), Ocak 2018, Malatya.
 

B - Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

B1. Orhan Karamustafaoğlu,İleri, T.,A.Rasim Ahısha-, (2017): Comparison of Pısa 2012-2015 Results with Turkey and Estonia and Finland. International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), Volume 8, Issue  2, April 2017. (http//ijonte.org)

B2. Asım Çoban-İleri, T. (2017): Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I Dersi Hakkındaki Görüşleri: Amasya Örneği. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (International Journal  of Turkish Education Science),Yıl 5, Sayı 8, Nisan 2017

 

C- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

C1. İleri, T. (2007).Cumhuriyet Öncesi Dönemde Amasya’da Eğitim. Birinci Amasya Araştırmaları Sempozyumu, 13–15 Haziran 2007, Amasya.
 

D- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan  bildiriler

D1. İleri, T.- A. Rasim Ahısha- Orhan Karamustafaoğlu (2016). “Pısa Başarısı Nelere Bağlı? Estonya Örneği",              5 th . World Conference on Educational and Instructional Studies, WCEIS-2016, 27-29 October 2016, Antalya. 

D2. Orhan Karamustafaoğlu- İleri, T.- A. Rasim Ahısha (2017). "PISA 2012-2015 Sonuçları Bağlamında Estonya ve Finlandiya'nın Türkiye ile Karşılaştırılması", 2 nd. World Congress on Lifelong Education,WCLE-2017, 14-15 April 2017, Antalya.

D3. Asım Çoban,İleri, T. (2017). "Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına Betimsel Bir Bakış: Amasya Üniversitesi Örneği", IV. Internatıonal Eurasian Educational Research Congress. (Ejer 2017 Congress), Pamukkale Üniversitesi,11-14 Mayıs 2017 Denizli

D4. İleri, T. (2017). "Amasya'da Cumhuriyet'in 10. Yıl Kutlamaları",Uluslararası Amasya Sempozyumu (Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat), Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 04-07. Ekim 2017, Amasya

D5. İleri, T. (2017). "II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de İzlenen Ekonomik Politikalar", Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, 17-19 Kasım 2017, Amasya

E- Kitap Bölüm Yazarlığı

E1. Karamustafaoğlu,O.-T. İleri - A.R. Ahısha (2016): Pısa Hakkında Uluslararası Görüşmeler (9. Bölüm), Pısa ve Tımss Mantığını ve Sorularını Anlama. Editör: Prof. Dr. Salih Çepni,Pegem Akademi. 2016- Ankara


F- Yayınlanma aşamasında olan ulusal makaleler

 

G- Panel ve Konferanslar

G1. Lozan Barışı ve İsmet Paşa’nın Diplomatik Başarısı, Devlet Adamı İnönü Paneli, 21 Aralık 2010, Amasya.

G2. Amasya Görüşmeleri ve Protokolü (20–22 Ekim 2009), 90. Yıl. Vilayet Programı, Amasya.

G3. İstiklâl Marşımızın Yazıldığı Dönemin Sosyal ve Psikolojik Durumu, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Paneli, 12 Mart 2009, Amasya. 

G4. Değişik Yönleri İle Atatürk, Ziyaret İlköğretim Okulu, 31 Aralık 2008, Amasya.

G5. Atatürk’ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh Anlayışı ve Bu Anlayışın Küreselleşen Dünyadaki Yeri, ( Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılı), 10 Kasım 2000, Amasya.

G6. Cumhuriyet’e Giden Yolda Amasya Tamimi’nin Rolü, 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali Programı Kapsamında Amasya Cezaevinde verilen Konferans, 21 Haziran 2011, Amasya.

G7. Amasya Genelgesi'nin Yurda Duyurulması, Türkiye Barolar Birliği ve Amasya Barosu'nun ortaklaşa düzenledikleri Amasya Genelgesi-Cumhuriyetimize Giden Yol-2 Etkinliği, 18 Haziran 2012-Amasya.

G8. 100. Yılında Çanakkale Savaşlarını Yeniden Anlamak,Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu, Çanakkale Zaferinin Yüzüncü Yılı Kutlamaları çerçevesinde Konferans, 17 Mart 2015 Gümüşhacıköy-Amasya.

G9. Çanakkale Savaşlarının Önemi ve Günümüze Yansımalar, Merzifon Kredi Yurtlar Kurumu yurt öğrencilerine yönelik  Çanakkale Zaferinin  Yüzüncü Yılı Kutlamaları çerçevesinde Konferans, 18 Mart 2015, Merzifon-Amasya.

 

H- Katıldığı Kongre, Konferans, Seminer, Sempozyum, Kurs ...

H1. YÖK-Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi çerçevesinde 1996-1997 öğretim yılında bir hafta süreli Ankara Başkent Öğretmenevinde Seminer Çalışması.

H2. 5 th. World Conference on Educational and Instructional Studies, WCEIS-2016, 27-29 October 2016, Antalya.

H3. 2 nd. World Congress on Lifelong Education,WCLE-2017, 14-15 April 2017, Antalya.

H4.  IV. Internatıonal Eurasian Educational Research Congress. (Ejer 2017 Congress), Pamukkale Üniversitesi,11-14 Mayıs 2017 Denizli

H5. 3rd.  Internatıonal  Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Iclel 2017, 12-14 Semtember 2017, Porto/ Portekiz


İ- Projelerde Aldığı Görevler:

İ1- İleri T, A.Aksin; Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen, "Amasya'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943)" adlı Projede Proje Yürütücüsü. 2013-2015 tamamlandı.

İ2- İleri T, O. Karamustafaoğlu, A.R.Ahısha;Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen, " Uluslararası Düzeyde Yapılan PISA Sınavlarında Başarılı Olan Ülkeler İle Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi" başlıklı Projede Proje Yürütücüsü. 2015-2017 tamamlandı.

İ3- İleri T,  A.Aksin; Amasya Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından Desteklenen, "Amasya'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları (1935-1950)" adlı Projede Proje Yürütücüsü. 2017- Devam ediyor.