Akademik Personel

Ad Soyad : Aslıhan SEZGİN
Fakülte : EĞİTİM FAKÜLTESİ
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Doç. Dr.
E-Posta : aslihan.sezgin@amasya.edu.tr
Dahili : 3339
Oda No :

 


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği

Amasya Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Enstitü terk)

2008

Y. Lisans

Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2010

Doktora

Matematik, Matematiğin Temelleri ve Lojik Anabilim Dalı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2012

Doçent

Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Lojik

Üniversitelerarası Kurul

Nisan 2015...

 Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

 Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

2007–2010

Öğr. Gör.

 Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

2010-2012

Yrd. Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

2013-2015

Doç. Dr.

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi AnabilimDalı

Temmuz 2015....

Yüksek Lisans Tez Başlığı : Esnek Yakın Halkaların Karakterizasyonu ve İnşası Üzerine, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emin AYGÜN)

 Doktora Tez Başlığı : Soft Union Semigroups, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012. (Danışman: Doç. Dr. Naim ÇAĞMAN)

Yabancı Dil:

97, 5  (2007 Mart ÜDS)

93      (2007 Mayıs  KPDS)

 

Yayınlar

  

SCI(Science Citation Index), SCI-Expanded, ESCI (Emerging Sources Citation Index)  indekslerince taranan dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi

A1. A. Sezgin and A.O. Atagün, On operations of soft sets, Computers & Mathematics with Applications, 61 (5)  (2011) 1457-1467.  

A2. A.O. Atagün and A. Sezgin, Soft substructures of rings, fields, and modules, Computers & Mathematics with Applications, 61 (3)  (2011) 592-601.

A3. A. Sezgin, A.O. Atagün, and E. Aygün, A note on  idealis1tic soft near-rings, Filomat,  25 (1)  (2011)  53-68.

A4.A Sezgin and A.O. Atagün, Soft groups and normalistic soft groups, Computers & Mathematics with Applications, 62 (2) (2011) 1457-1467

A5. A. Sezgin, A. O. Atagün and N. Çağman, Union soft substructures of near-rings and near-ring modules, NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 21, (Issue 1-Supplement),  (2012, August) 133-143

A6 A. Sezgin, A. O. Atagün and N. Çağman,  Soft intersection near-rings with applications, NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 21 ( (Issue 1-Supplement),  2012, August,  221-229.  

A7. A. Sezgin Sezer, A new view to ring theory via soft union rings, ideals and bi-ideals, Knowledge-Based Systems, 36,  2012, December, 300-314 

A8.  Jianming Zhan, Naim Cağman, Aslıhan Sezgin Sezer, Applications of soft union sets to hemirings via SU-h-ideals, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 26, (3), 1363-1370,2014 .

A9. A. Sezgin SEZER, A new approach to LA-semigroup theory via the soft sets, Journal of Intelligent and Fuzzy Systmes, 26, (5), 2483-2495, 2014.

A10.  A. Sezgin SEZER, Certain characterizations of LA-semigroups by soft sets, Journal of Intelligent and Fuzzy Systmes, 27 (2),  1035-1046, 2014. 

A11. A. Sezgin  SEZER, Naim Cağman, Akın Osman Atagün, Muhammed Irfan Ali, Ergül Türkmen, Soft intersection semigroups, ideals and bi-ideals; a new application on semigroup theory I, Filomat, 29 (5)  917-946, 2015 (FMB-BAP-022 Nolu proje ile desteklendi) 

A12.   A. Sezgin Sezer,  N. Çağman, A. O. Atagün, Soft intersection interior ideals, quasi-ideals and generalized bi-ideals; a new approach to semigroup theory II, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 23,  (1-2) , PP. 161-207, 2014. 

A13.   A.  Sezgin, N. Çağman,  A. O. Atagün, A completely new view to soft intersection rings via soft uni-int product, Applied Soft Compuiting,Volume 54, May 2017, pages 366–392.(SCI)

A.14. A. SezginCharacterizations of certain classes of semigroups via soft intersection ideals, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, ESCI, accepted, March, 2017.

A.15. Asghar Khan, Muhammed İzhar, A. Sezgin, Charterization of Abel Grassmann's gropoids by the properties of their double-framed soft ideals, International Journal of Analysis and  Applications,  Volume 15, Number 1 (2017), 62-74.  (ESCI)

 A.16  A. SEZGIN, N. ÇAĞMAN, AND F. ÇITAK  alpha-INCLUSIONS APPLIED TO GROUP THEORY VIA SOFT SET AND LOGIC, Faculty of Sciences University of Ankara  Series A1: Mathematics and Statistics, accepted. (ESCI)

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan veya yayına kabul edilen tam metin özgün araştırma makalesi

A1. A. Sezgin, A. O. Atagün and N. Çağman,A new view to  N-group theory- Soft N-groups, Fasciculi Mathematici, no: 51,123-140, 2013.

A2. A. Sezgin Sezer, A. O. Atagün and N. Çağman, N-group SI-action and its application to N-group theory, Fasciculi Mathematici, 52, 139-151, 2014.

A3 A.  Sezgin Sezer, Naim Cagman, Akın Osman Atagün, Uni-soft substructures of groups, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, Volume 9, No. 2, (February 2015), pp. 235–246.

A4 A.  Sezgin Sezer, Naim Cagman, Akın Osman Atagün, A novel characterization for certain semigroups by soft union ideals, Information Sciences Letters, Vol. 4, No. 1 (Jan. 2015), PP:13-30.

A5 A.  Sezgin Sezer, Naim Cagman, Akın Osman Atagün, Uni-soft substructures of rings and modules, Information Sciences Letters, Vol. 4, No. 1 (Jan. 2015), PP:7-12

A6 A.Sezgin Sezer , A.O. Atagün, N. Çağman,  Intersection soft subspaces and union soft subspaces with their applications, Sohag Journal of Mathematics, 2/3 (2015) 1-8.

A7. A.O. Atagün and  A.Sezgin Sezer,  Soft sets, soft  semi-modules and soft substructures of semi-modules, submitted, Mathematcial Science letters, 4, No. 3, 235-242 (2015)

A8. A.  Sezgin Sezer, Akın Osman Atagün,  A new kind of vector space: Soft Vector Space, Southest Asian Bulletin of Mathematics, 40 (5), 753-770, 2016.

A9A.  Sezgin A. O. Atagün and N. Çağman, N-GROUP SU-ACTION AND ITS APPLICATIONS TO N-GROUP THEORY, Information Sciences Leters, 5 (3), 63-69,  (2016)  (Impact factor: 1.739)

A10 M. Tunçay, A.Sezgin, Soft union ring and its application to ring theory, International Journal of Computer Applications, 151, (9), 7-13, 2016.

A11 A. Sezgin, A new approach to semigoup theory I; Soft union semigroup, ideals and bi-ideals , Algebra Letters,  Vol 2016, Article ID 3, 1-46, 2016.

A.12.  E. Muştuoğlu, A. Sezgin, Z. Kaya Türk, Some characterizations on soft uni-groups and normal soft uni-groups, International Journal of Computer Applications, 155, December, 2016. (FMB-BAP 16-0227 projesi tarafından finansal olarak desteklendi)

A13. A.O. Atagün and A.  Sezgin int-soft substructures of groups and semirings, Applied Mathematics & Information Science, 11, No. 1, 105-113 (2017).

A14 A.O. Atagün and A.  Sezgin , A new view to near-ring theory: Soft near-rings, Applied Mathematics & Information Science, accepted 2017.

A15 A.O. Atagün and A.  Sezgin, Soft Subnear-rings, Soft Ideals and Soft N-subgroups of Near-rings, Mathematical Science Letters,  Vol. 7, No. 1, 37-42,  (Jan. 2018).

 Danışmanlığında bitirilen tezler:

1)  Zeynep Kaya Türk, "Esnek Birleşimsel Gruplar", Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 10.05.2013 (2. Danışman)

2) Emrah MUŞTUOĞLU, "Grup Teorinin Esnek Birleşimsel Gruplara Aktarılması", Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 20.01.2017.

3) Mesut TUNÇAY, "Esnek Birleşimsel Halkalar , İdeallleri ve Karakterizasyonları", Amasya  Üniversitesi, Fen Biliimleri Enstütüsü, 05.07.2017.

 

Danışmanlığındaki Yüksek Lisans Öğrencileri:

1) Merve AY(Ders aşamasında)

2) Melek TAŞPINAR (Ders aşamasında)

 

SCI, SCI-Expanded  kapsamında yer alan dergilerdeki hakemlikleri:

1-Computers and Mathematics with Applications

2-Neural Computing and Applications 

3-Mathematical and Computer Modelling 

4-Applied Mathemaitcs and Computation

5-Knowledge Based-Systems

6-Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 

7)IEEE Transactions on Fuzzy Systems 

8) Journal of Multiple Value Logic and Soft Computing

9)Applied Soft Computing

10) European Journal of Operational Research 

11)Filomat

 

ESCI indeksli dergilerdeki hakemlikleri

1) Italian Journal of Pure and Applied Mathematics

2) Journal of Mathematics

3) Complex and Intelligent Systems

 

Uluslararası hakemli dergilerdeki hakemlikleri

1-International Journal of Physical Science

2-Applied Mathematics and Information Science Letters

3-Kynpook Mathematical Journal

4-Journal of Advance Research and Dynamical Control Systems

5-World Applied Sciences

6-International Journal of Machine Learning and Cybernetics

7) Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics

8)Journal of Applied Mathematics and Informatics

9) Journal of Algebra

10)Malaysian Journal of Mathematical Science

11) Karaelmas Science and Engineering Journal

12) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

13) Journal of Intelligent Systems

14) Afrika Matematika

15)TWMS J. App. Eng. Math.

16) Erciyes Universitesi Fen Bilimleri Enstütüsü

17)Facta Universitatis: Series Mathematics and Informatics

18) Journal of New Results in Engineering and Natural Sciences

19) Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü Dergisi

20) International Journal of  Advance Inteligence Paradigsm

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 A.O. Atagün, A. Sezgin and F. Taşdemir IFP N-groups and certain classes of near-rings, Antalya Algebra Days X, May 28-June 1 2008,p.47.

 A.O. Atagün, A. Sezgin and F. Taşdemir, On IFP N-groups of Nearrings and factor near-rings, International Conference on Ring and Module Theory, Ankara, August 18-22, 2008, p.94.

 A.O. Atagün, A. Sezgin, E. Aygün, A note on ideals of IFP Nearrings, Antalya Algebra Days XI, May 20-24 2009.

 A.O. Atagün, A. Sezgin, E. Aygün, A note on ideals of IFP Nearrings, Antalya Algebra Days XI, May 20-24 2009.

A.O. Atagün and A. Sezgin, Soft near-rings, Antalya Algebra Days XII, May 19-23, 2010.

A.Sezgin, A. O. AtagünE. Aygün, XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu konferansı dahilinde "XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Esnek Yakın-halkalar ve İdealistik Esnek Yakın-halkalar Üzerine Bir Not", 72 pp., Kayseri, Türkiye, Ağustos 2010.

 A.O. Atagün and A. Sezgin, Soft substructures on rings and modules, Antalya Algebra Days XIII, May19-22, 2011.

A. Sezgin, N. Çağman and A.O. Atagün, On operations of soft sets and classical sets, Antalya Algebra Days XIII, May19-22, 2011

N. Çağman, A. Sezgin and A.O. Atagün, Union soft substructures of groups, Antalya Algebra Days XIII, May19-22, 2011

A. Sezgin SEZER, On LA-semigroup with its soft ideals, Antalya Algebra Days XVII, May20-24, 2015, İzmir Şirince.

İdari Görevler

Kurum Erasmus Koordinatörü (2011-…)

Eğitim FakültesiFakülte Kurulu Üyeliği, Doçent Temsilcisi, Aralık 2016- .

Fen Bilimleri Enstitüsü  Tez İntihal Komisyonu Üyeliği

 

 Ödüller :

 • TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri                                                                            
 • 27.06.2007 tarihinde Amasya Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Lisans Programı mezuniyet 1.liği.
 • 2007 Mart ÜDS Türkiye 2. liği
 • 2008-2010 TUBİTAK-BIDEB 2210 Yurtiçi Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2010- 2012 TUBİTAK-BIDEB 2211 Yurtiçi Doktora Burs Programı

2008-2009 akademik eğitim öğretim yılı bahar döneminde 1-11 mayıs 2009 tarihleri arsında Erasmus staff training ile İngilterenin Bradford şehrinde personel eğitim alma faaliyeti içinde yer aldım. Avrupa birliği tarafından fonlananan ve Erciyes üniversiresinin yürütmüş olduğu 2008-1tr-leo02-02751 numaralı ve üniversite mezunlarının kobilere yönlendirilmesi isimli projede katılımcı olarak ingilterenin londra şehrinde 02-22 temmuz 2009 tarihleri arasında bulundum. London-Edgware Academy-School of English-advance seviye ingilizce dil sertifikası almaya hak kazandım.

Projeler: 

1) FMB-BAP-022  (Amasya Üniversitesi BAP) YARIGRUP TEORİSİNE YENİ BİR YAKLAŞIM:  ESNEK KESİŞİSİMSEL YARIGRUPLAR, İDEALLERİ VE KARAKTERİZASYONLARI, Bütçe: 2.887,60, 07/05/2013 - 30/01/2013, Araştırmacı

2) FMB-BAP 16-0227 (Amasya University  BAP) Esnek Birleşimsel Normal Gruplar Ve Bölüm Gruplarının İnşası, Bütçe 6500 TL,  24/05/2016 - 224/11/2016, Yürütücü

 Verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

1-  Genel Matematik I

2- Genel Matematik II

3- Soyut Matematik I

4- Soyut Matematik II

5-Lineer Cebir

6-Soyut Cebir I-II

7-Cebire Giriş

8-Elementer Sayılar Teorisi

9-Sayılar Teorisi

11-Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I-II

12-Esnek Kümeler I (Yüksek Lisans)

13-Esnek Kümeler II (Yüksek Lisans)

 

                                                                                  CURRICULUM VITAE

  PERSONAL DETAILS 

 Name-Surname: Aslıhan SEZGİN

 Place and Date of Birth: Bafra, Turkey-6 November 1985

 Marital Status: Single, Mother of 2 son

 Temporary address: Amasya University, Faculty of Arts and Science, Department of Mathematics, 05100 Amasya

 Permanent address : Bahçeleriçi  District, Samet Street, Gümüş Apartmant No:5 Amasya-Center

  E-mail: aslihan.sezgin@amasya.edu.tr

Phone:  + 90 (358) 242 16 13 (4665)

 Fax: + 90 (358) 242 16 16

 Foreign Language: English

 

 FINAL POSITION EMPLOYED

 Unit:Amasya University, Faculty of Arts and Sciences     

 Department: Mathematics

 Main Department: Algebra and Number Theory, Fundamentals of Mathematics and Logic

 

EDUCATIONAL STATUS

 UNDERGRADUATE (B.A)

University: Ondokuzmayıs University

Academic Unit: Faculty of Amasya Education      

Program/Department: Department of Elemantary Mathematics Education                   

Date of Graduation: 2007   

 

 POST-GRADUATE (M.A)

University: Erciyes University

Institute: Institute of Natural Sciences

Field: Mathematics, Algebra and Number Theory 

Title of Thesis:  On the construction and characterization of soft near-rings

Supervisor: Assistant Prof. Dr. Emin AYGÜN

Date of Graduation: 2010

 

 DOCTORATE  (Ph. D.)

University: Gaziosmanpaşa University      

Institute: Institute of Natural Sciences       

Field:Mathmeatics, Fundamentals of Mathematics and Logic

Title of Thesis:Soft union semigroups

Supervisor: Prof. Dr. Naim ÇAĞMAN

Date of Graduation: 2012

 

 ACADEMIC TITLES- EMPLOYMENT

 

Research Assistant                Bozok University                              2007-2010

Lecturer                                 Amasya University                           2010-2012

Assistant Professor                Amasya University                           2013-2015

Associate Professor                Interuniversity Board                          April 2015….

 

 PUBLICATIONS

  

SCI(Science Citation Index), SCI-Expanded  indexed papers:

A1. A. Sezgin and A.O. Atagün, On operations of soft sets, Computers & Mathematics with Applications, 61 (5)  (2011) 1457-1467.  

A2. A.O. Atagün and A. Sezgin, Soft substructures of rings, fields, and modules, Computers & Mathematics with Applications, 61 (3)  (2011) 592-601.

A3. A. Sezgin, A.O. Atagün, and E. Aygün, A note on  idealis1tic soft near-rings, Filomat,  25 (1)  (2011)  53-68.

A4.A Sezgin and A.O. Atagün, Soft groups and normalistic soft groups, Computers & Mathematics with Applications, 62 (2) (2011) 1457-1467

A5. A. Sezgin, A. O. Atagün and N. Çağman, Union soft substructures of near-rings and near-ring modules, NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 21, (Issue 1-Supplement),  (2012, August) 133-143

A6 A. Sezgin, A. O. Atagün and N. Çağman,  Soft intersection near-rings with applications, NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, 21 ( (Issue 1-Supplement),  2012, August,  221-229.  

A7. A. Sezgin Sezer, A new view to ring theory via soft union rings, ideals and bi-ideals, Knowledge-Based Systems, 36,  2012, December, 300-314 

A8.  Jianming Zhan, Naim Cağman, Aslıhan Sezgin Sezer, Applications of soft union sets to hemirings via SU-h-ideals, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 26, (3), 1363-1370,2014 .

A9. A. Sezgin SEZER, A new approach to LA-semigroup theory via the soft sets, Journal of Intelligent and Fuzzy Systmes, 26, (5), 2483-2495, 2014.

A10.  A. Sezgin SEZER, Certain characterizations of LA-semigroups by soft sets, Journal of Intelligent and Fuzzy Systmes, 27 (2),  1035-1046, 2014. 

A11. A. Sezgin  SEZER, Naim Cağman, Akın Osman Atagün, Muhammed Irfan Ali, Ergül Türkmen, Soft intersection semigroups, ideals and bi-ideals; a new application on semigroup theory I, Filomat, 29 (5)  917-946, 2015 (FMB-BAP-022 Nolu proje ile desteklendi) 

A12.   A. Sezgin Sezer,  N. Çağman, A. O. Atagün, Soft intersection interior ideals, quasi-ideals and generalized bi-ideals; a new approach to semigroup theory II, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, 23,  (1-2) , PP. 161-207, 2014. 

A13.   A.  Sezgin, N. Çağman,  A. O. Atagün, A completely new view to soft intersection rings via soft uni-int product, Applied Soft Compuiting, September 2016,Volume 54, May 2017, pages 366–392.

 A.14. A. Sezgin, Characterizations of certain classes of semigroups via soft intersection ideals, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, ESCI, accepted, March, 2017.

A.15. Asghar Khan, Muhammed İzhar, A. Sezgin, Charterization of Abel Grassmann's gropoids by the properties of their double-framed soft ideals, International Journal of Analysis and  Applications,  Volume 15, Number 1 (2017), 62-74.  (ESCI)

A.16.  A. SEZGIN, N. ÇAĞMAN, AND F. ÇITAK  alpha-INCLUSIONS APPLIED TO GROUP THEORY VIA SOFT SET AND LOGIC, Faculty of Sciences University of Ankara  Series A1: Mathematics and Statistics, accepted.

 

Papers published in International Refreed Journals:

A1. A. Sezgin, A. O. Atagün and N. Çağman,A new view to  N-group theory- Soft N-groups, Fasciculi Mathematici, no: 51,123-140, 2013.

A2. A. Sezgin Sezer, A. O. Atagün and N. Çağman, N-group SI-action and its application to N-group theory, Fasciculi Mathematici, 52, 139-151, 2014.

A3 A.  Sezgin Sezer, Naim Cagman, Akın Osman Atagün, Uni-soft substructures of groups, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, Volume 9, No. 2, (February 2015), pp. 235–246.

A4 A.  Sezgin Sezer, Naim Cagman, Akın Osman Atagün, A novel characterization for certain semigroups by soft union ideals, Information Sciences Letters, Vol. 4, No. 1 (Jan. 2015), PP:13-30.

A5 A.  Sezgin Sezer, Naim Cagman, Akın Osman Atagün, Uni-soft substructures of rings and modules, Information Sciences Letters, Vol. 4, No. 1 (Jan. 2015), PP:7-12

A6 A.Sezgin Sezer , A.O. Atagün, N. Çağman,  Intersection soft subspaces and union soft subspaces with their applications, Sohag Journal of Mathematics, 2/3 (2015) 1-8.

A7. A.O. Atagün and  A.Sezgin Sezer,  Soft sets, soft  semi-modules and soft substructures of semi-modules, submitted, Mathematcial Science letters, 4, No. 3, 235-242 (2015)

A8. A.  Sezgin Sezer, Akın Osman Atagün,  A new kind of vector space: Soft Vector Space, Southest Asian Bulletin of Mathematics (alan indeksli), 40 (5), 753-770, 2016.

A9A.  Sezgin A. O. Atagün and N. Çağman, N-GROUP SU-ACTION AND ITS APPLICATIONS TO N-GROUP THEORY, Information Sciences Leters, 5 (3), 63-69,  (2016)  (Impact factor: 1.739)

A10 M. Tunçay, A.Sezgin, Soft union ring and its application to ring theory, International Journal of Computer Applications, 151, (9), 7-13, 2016.

A11 A. Sezgin, A new approach to semigoup theory I; Soft union semigroup, ideals and bi-ideals , Algebra Letters,  Vol 2016, Article ID 3, 1-46, 2016.

A.12.  E. Muştuoğlu, A. Sezgin, Z. Kaya Türk, Some characterizations on soft uni-groups and normal soft uni-groups, International Journal of Computer Applications, 155, December, 2016. (FMB-BAP 16-0227 projesi tarafından finansal olarak desteklendi)

A13 A.O. Atagün and A.  Sezgin , A new view to near-ring theory: Soft near-rings, Applied Mathematics & Information Science, 11, No. 1, 105-113 (2017).

A14. A.O. Atagün and A.  Sezgin int-soft substructures of groups and semirings, Applied Mathematics & Information Science, accepted.

A15 A.O. Atagün and A.  Sezgin, Soft Subnear-rings, Soft Ideals and Soft N-subgroups of Near-rings, Mathematical Science Letters,  Vol. 7, No. 1, 37-42,  (Jan. 2018).

REFEREEING IN THE SCI JOURNALS:

 1-Computers and Mathematics with Applications

2-Neural Computing and Applications 

3-Mathematical and Computer Modelling 

4-Applied Mathemaitcs and Computation

5-Knowledge Based-Systems

6-Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 

7)IEEE Transactions on Fuzzy Systems 

8) Journal of Multiple Value Logic and Soft Computing

9)Applied Soft Computing

10) European Journal of Operational Research 

11)Filomat

REFEREEING IN THE ESCI (Emerging Sources Citation Index)  JOURNALS:

1) Italian Journal of Pure and Applied Mathematics

2) Journal of Mathematics 

3) Complex and Inteligant Systems

 REFEREEING IN THE INTERNATIONAL JOURNALS:

1-International Journal of Physical Science

2-Applied Mathematics and Information Science Letters

3-Kynpook Mathematical Journal

4-Journal of Advance Research and Dynamical Control Systems

5-World Applied Sciences

6-International Journal of Machine Learning and Cybernetics

7) Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics

8)Journal of Applied Mathematics and Informatics

9) Journal of Algebra

10)Malaysian Journal of Mathematical Science

11) Karaelmas Science and Engineering Journal

12)Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

13)Journal of Intelligent Systems

15)TWMS J. App. Eng. Math.

16) Erciyes Universitesi Fen Bilimleri Enstütüsü

17)Facta Universitatis: Series Mathematics and Informatics

18) Journal of New Results in Engineering and Natural Sciences

19) Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü Dergisi

20) International Journal of  Advance Inteligence Paradigsm

PRESENTATIONS AT PROFESSIONAL CONFERENCES:

 A.O. Atagün, A. Sezgin and F. Taşdemir IFP N-groups and certain classes of near-rings, Antalya Algebra Days X, May 28-June 1 2008,p.47.

 A.O. Atagün, A. Sezgin and F. Taşdemir, On IFP N-groups of Nearrings and factor near-rings, International Conference on Ring and Module Theory, Ankara, August 18-22, 2008, p.94.

 A.O. Atagün, A. Sezgin, E. Aygün, A note on ideals of IFP Nearrings, Antalya Algebra Days XI, May 20-24 2009.

 A.O. Atagün, A. Sezgin, E. Aygün, A note on ideals of IFP Nearrings, Antalya Algebra Days XI, May 20-24 2009.

A.O. Atagün and A. Sezgin, Soft near-rings, Antalya Algebra Days XII, May 19-23, 2010.

A. Sezgin, A. O. Atagün, E. Aygün, "A note on soft near-rings and Idealistic soft near- XXIII. National Matematics Symposium , Kayseri, TURKEY, Ağustos 2010.

 A.O. Atagün and A. Sezgin, Soft substructures on rings and modules, Antalya Algebra Days XIII, May19-22, 2011.

A. Sezgin, N. Çağman and A.O. Atagün, On operations of soft sets and classical sets, Antalya Algebra Days XIII, May19-22, 2011

N. Çağman, A. Sezgin and A.O. Atagün, Union soft substructures of groups, Antalya Algebra Days XIII, May19-22, 2011

 A. Sezgin SEZER, On LA-semigroup with its soft ideals, Antalya Algebra Days XVII, May20-24, 2015 ,İzmir Şirince.

ACTIVITIES-PROJECTS

1)FMB-BAP-022  (Amasya University  BAP) A NEW APPROACH TO SEMİGROUP THEORY:  SOFT INTERSECTION SEMİGROUPS, IDEALS AND THEIR CHARACTERIZATIONS , Budget 2.887.60 TL,  07/05/2013 - 30/01/2013, Position: Researcher

2) FMB-BAP 16-0227 (Amasya University  BAP) CONSTRACTION OF SOFT UNION NORMAL GROUPS AND QUOTIENT GROUPS , Budget, 6500 TL,  24/05/2016 - 24/11/2016, Position:Executive

AWARDS:

1)      TUBİTAK-BIDEB 2210 Domestic Master Fellowship award for year 2008-2010

2)      TUBİTAK-BIDEB 2211 Domestic Doctorate Fellowship award for year 2010-2012

3)      TUBİTAK publication incentive awards

4)      I got 1st position in B.A

5)      I got the 2st  position in Interuniversity Foreign Language Examination (score: 97.5/100)

 

TRAVEL GRANTS:

1)      Awarded for travel by  ERASMUS to  Bradford College in UK between 1-11 May 2009 by Staff Training  Programme

2)      Awarded for travel to London in UK between 2-22 July 2009 by 2008-1Tr-Leo02-02751 project funded by European Union and carried out by Erciyes University.

 

 CERTIFICATES:

 • Advance Level English Certificate  by London-Edgware Academy-School of English

 

SUPERVISED THESIS

2013, Zeynep Kaya Türk, Master of Thesis "Soft Union Groups’’ Gaziosmanpaşa University, (2. Supervisor)

2017, Emrah MUŞTUOĞLU,  Master of Thesis "Conveying Group Theory to Soft Union Groups’’ Amasya University.

 POSTGRADUATE STUDENTS:

1) Mesut TUNÇAY (Thesis Phase)

2)Merve AY (Course Phase)

3)Melek TAŞPINAR (Course Phase)

4) Serhat SEZER (Course Phase)

 

 TEACHING EXPERIENCE

Fields of Expertise:

 • Soft Set Theory
 • Near-ring Theory
 • Set Theory
 • Soft Set Theory
 • Group Theory
 • Semigroup Theory

 

Courses Taught:

 • General Mathematics I, II (B.A.)
 • Abstract Mathematics I,II (B.A)
 • Linear Algebra  (B.A.)
 • Abstract Algebra (B.A)
 • Introduction to Algebra
 • Number Theory
 • Soft Set Theory I,II (M.A.)