Akademik Personel

Ad Soyad : Kemal Baytemir
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : kemalbaytemir@hotmail.com
Dahili : 3386
Oda No :

A. ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 

2010 - 2014    

Doktora: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı,  Tez Adı: Ebeveyn ve Akrana Bağlanma ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Kişilerarası Yeterliğin Aracılığı.

Tez Danışmanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK

 

2003-2006

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı,  Tez Adı: İlköğretim İkinci Kademe

Öğrencilerinin Bazı Demografik Özelliklerine ve Algıladıkları Sosyal Destek

Düzeylerine Göre İnterneti Kullanma Amaçlarının İncelenmesi.

Tez Danışmanı Doç. Dr. Galip YÜKSEL

 

1999-2003

Lisans: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 

 

 

B. MESLEKİ TECRÜBE

 

 

2014-......

Amasya Eğitim Fakültesi

Yrd.Doç.Dr.

2012-2014

Amasya Eğitim Fakültesi

Öğretim Görevlisi

2010- 2012

Ankara Etimesgut Sedat Celasun İlköğretim Okulu

Rehber Öğretmen

2007-2010

Ankara Çayırhan Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Rehber Öğretmen

2006-2007

Balıkesir Edremit 19.Piyade Tugayı -Yedek Subay

Uzm. Psikolojik Danışman

2004-2006

Ankara Çayırhan Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Rehber Öğretmen

2003-2004

Ankara Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi-            

Rehber Öğretmen

2003-2004

Nallıhan Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Rehber Öğretmen

 

 

 

C. YAYINLAR

 

C.1 KİTAPLAR

 

KİTAPTA BÖLÜM

Baytemir, K. (2016). Bitişiklik: Watson ve Gutrie Bağ (Araçsal) Koşullanma: Thorndike. C. Şahin (Ed.), Eğitim Psikolojisi.(ss. 187-212 ).  Ankara: Nobel Yayıncılık

KİTAPTA KISIM

Baytemir, K. (2005). Ya Göründüğün Gibi Ol ya da Olduğun Gibi Görün Grup Rehberliği Etkinliği. Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri : Serdar ERKAN, PegemA  Yayıncılık. Ankara.

 

 

C.2 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan (Yayımlanacak) Makaleler

 

 

Baytemir, K. ve Güven, M. (2015). Halk Eğitim Merkezleri için Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programının Geliştirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8 (41), 903-908.

Baytemir, K. (2016). Ergenlikte ebeveyn ve akrana bağlanma ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkide kişilerarası yeterliğin aracılığı. Eğitim ve Bilim41(186), 69-91.

Teker, G. T., Şahin, M. G., & Baytemir, K. (2016). Using generalizability theory to investigate the reliability of peer assessment. Journal of Human Sciences13(3), 5574-5586.

Baytemir, K. ve İlhan, T. (2017). Ebeveyn Sınav Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (Hakem değerlendirme sürecinde)

Baytemir, K. ve Yıldız M.A. (2017). Multiple Mediation of Loneliness and Negative Emotions in the Relationship between Adolescents’ Social Anxiety and Depressive Symptoms (Hakem değerlendirme sürecinde)

Demirtas, S., Yıldız, M.A. ve Baytemir, K. (2017). General Belongingness and Basic Psychological Needs as Predictors of Self-Esteem in Adolescents (Hakem değerlendirme sürecinde)

 

 

C.3 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan (Yayımlanacak) Makaleler

 

Yüksel, G. ve Baytemir, K. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçları ile Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (1). 1-20 

Baytemir, K., Kösterelioğlu Akın, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması: Geçerlik ve  Güvenirlik Çalışması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 597-608.

Yıldız, M.A. ve Baytemir, K. (2016). Evlilik Doyumu İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracılığı. İnönü Eğitim Fakültesi Dergisi. 17(1), 67-80.

Kösterelioğlu, İ. ve Baytemir, K. (2015). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Özel Eğitim Dersi Sürecindeki Kazanımlarının Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 44(44), 53-72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4  Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 

 

C. 4.1 Uluslararası Bilimsel Toplantı ve Kongrelerde Sunulan Tam Metin Olarak Basılanlar

 

Baytemir, K. (Mayıs, 2016). Kişilerarası Yeterlik Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. VI. Uluslararası Canik Sempozyumu (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyomu (HEDEFE DOĞRU). Samsun, Türkiye.

 

 

C.4.2. Uluslararası Bilimsel Toplantı ve Kongrelerde Sunulan  Sözlü Bildiriler

 

Baytemir, K. ve Büyüköztürk, Ş. (Eylül, 2013).  Duygusal Stil Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. XII. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul   

 

Kösterelioğlu, İ. ve Baytemir, K. (Ekim, 2014). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Özel Eğitim Dersi Sürecindeki Kazanımlarının Belirlenmesi. 9. International Balkan Education and Science Congress. Trakya Üniversitesi, Edirne

 

Baytemir, K. (November, 2015). Adaptation of The Interpersonal Competence Questionnaire

toTurkish: A Validity and Reliability Study. 8th International Congress and 13th National Of Clinical Psychology. Granada, Spain. 

 

Baytemir, K. ve İnceman, F. (Nisan, 2016). Ergenlerin Kişilerarası Yeterliğinin Algılanan Okul Yaşantılarını Yordama Gücü. Uluslararası 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. İstanbul, Türkiye.

 

Baytemir, K. ve İlhan, T. (June, 2016). Ebeveyn Sınav Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Congresses on Education, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.

 

 

C.4.3 Ulusal Bilimsel Toplantı ve Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler

 

Taşdelen, G.,  Eroğlu, G. ve Baytemir, K. (2012).  Akran Değerlendirmede  Genellenebilirlik Kuramı Uygulamaları,  III.Ulusal  Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

 

Baytemir, K. ve Güven, M. (2014). Halk Eğitim Merkezleri İçin Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programının Geliştirilmesi. 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

 

Baytemir, K. (Ekim, 2015). Ergenlikte Ebeveyn ve Akrana Bağlanma ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Kişilerarası Yeterliğin Aracılığı. XIII. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

 

Duy, B., Yıldız, M.A., Baytemir, K. ve Karadaş, C. (Aralık, 2016). İnsan İlişkileri ve İletişim  Dersine Dair Farklı Uygulamaların Karşılaştırmalı İncelenmesi.VI Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi. Gaziantep, Türkiye

 

 

 

 

 

D. Projeler

 

Proje Adı

Kodu

Görevi

Ebeveyn Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları (2015-2016)

SEB-BAP 15-056

Proje Yürütücüsü

 

 

 

E. Akademik/İdari Görevler

 

PDR Klüp Danışmanı (2013... Amasya Eğitim Fakültesi)

 

PDR Anabilim Dalı Başkanlığı (2014.... Amasya Eğitim Fakültesi)

 

Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015 .... Amasya Eğitim Fakültesi)

 

 

 

 

 

 

F. YÜRÜTTÜĞÜ DERSLER

 

2010-2011

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Rehberlik

Eğitim Psikolojisi

2012-2015

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

-Psikolojik danışma  ve rehberlikte program geliştirme

-Kişilik kuramları

-Rehberlik ve psikolojik danışma

-Gelişim psikolojisi I ve II

-Grupla psikolojik danışma

-İnsan ilişkileri ve iletişim

-Sosyal psikoloji

-Ruh sağlığı ve davranış bozuklukları

-Rehberlik ve psikolojik danışma semineri

-Bireysel psikolojik danışma uygulamaları

-Öğrenme psikolojisi

-Oyun Terapisi

-Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

 

 

 

 

 

 

G. Katıldığı Akademik Kurslar, Araştırma Çalışmaları ve Sertifikalar

 

Erasmus Plus "Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff" dissemination activity conducted by Gaziosmanpaşa University from 14th and 15 th January, 2017, Sivas, Turkey.

Erasmu Plus "Brave Enough to be Entrepreneur". A Youth Exchange Wıth 30 Young People From Estonian, Lithuania, Romania, Spain, And Turkey. (25/06/2015-  04/07/2015) Rokiškis, Lithuania.

Tübitak Proje Yazma Eğitimi (1-3 Haziran, 2015), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.

Türkiye'de İlk Kez: İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalıştayı (17-18 Mayıs, 2014)‏, İstanbul, Türkiye

 

Oyun Terapisi Eğitimi , 50 saat (12-13 Aralık, 2013 ve 15-16-17 Nisan, 2014) Amasya, Türkiye

 

Oyun Terapisi Eğitimi, 12 saat ( 25-26 Mayıs, 2013), Amasya, Turkiye

3.Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri, Pegem Akademi ( 13-17 Eylül 2011), Ankara, Türkiye

 

Kriz Ekibi Temel Eğitimi, 30 saat (21.03.2011-25.03.2011), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya-ANKARA

 

"Bilinç ve Ötesi", Nörofelsefe Sempozyumu ( 11-12 Aralık, 2010), Gazi ÜniversitesNöropsikiyatri Merkezi, Ankara, Türkiye

7-19 Yaş Etkili Anne Baba Eğitimi Semineri, 30 saat (14.06.2010-18.06.2010), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beypazarı-ANKARA

 

160 saatlik Bilgisayar Kullanımı (Bilgisayar İşletmenliği -Operatörlük), 04.01.2010-31.03.2010 tarihleri arası, Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,Nallıhan Halk Eğitim Merkezi, ANKARA

 

Stratejik Planlama ve TKY Semineri, 30 saat (26.11.2007-30.11.2007), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nallıhan-ANKARA

 

Psikoeğitim  Semineri, 18 saat (23.03.2005-25.03.2005), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya -ANKARA

 

Öğrenmeyi Öğrenme, 30 saat (14.02.2005-18.02.2005), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nallıhan-ANKARA

Haydi Kızlar Okula (Eğitici Eğitimi), 12 saat (06.09.2004-07.09.2004), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya-ANKARA

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, 30 saat (14.06.2004-18.06.2004), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenimahalle-ANKARA

 

Sınav Kaygısı Eğitimi, 30 saat (01.03.2004-05.03.2004), Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beypazarı-ANKARA

 

 

 

 

 

 

H. Verilen Konferans, Panel vb.

 

Kemal BAYEMİR,  Amasya Valiliği Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Çocuk Hakları Eğitimi programı çerçevesinde "İstismar sonrası süreçte oyunla tedavi" eğitimi. Aralık, 2016, Amasya, Türkiye

 

Kemal BAYTEMİR, Erasmus + bünyesinde "İşimiz Gücümüz Oyun" projesinde "Oyunla Terapi, Eğitimde Oyun Drama, Kaliteli Okul Gelişimi Yöntemleri" konulu konferans. İlçe Kütüphane Müdürlüğü, Gümüşhacıköy, 2016, Amasya, Türkiye.

 

Kemal BAYTEMİR, Fatma İNCEMAN "13-18 Yaş Arası Ergenlerde Problem Davranış Özellikleri Ve Olumsuz Davranışlarla Baş Etme Yolları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2016, Amasya, Türkiye

 

Kemal BAYTEMİR, "Oyun Terapisi" Amasya Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 2015 Amasya, Türkiye

 

Kemal BAYTEMİR, "Oyun Terapisi" Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2015 Tokat, Türkiye

 

Kemal BAYTEMİR, "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismar" konulu konferans. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2012, Amasya, Türkiye.

 

 

 

 

I. Aldığı Ödüller

 

 

Kemal BAYTEMİR, Teşekkür Belgesi (Belge No: 2009/97) Çayırhan Cumhuriyet İköğretim Okulu Rehber Öğretmeni, Nallıhan/Ankara, Türkiye.

 

 

 

J.Diğer

 

Yabancı Dil: İngilizce (KPDS PUANI: 66 - Mayıs  2010)

 

Ef School, Bournemouth (England) -B2- (2015)

 

 

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

 

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği