Akademik Personel

Ad Soyad : Gönül Türkan DEMİR
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : gonul_2818@hotmail.com
Dahili :
Oda No :

 

 

Öğrenim Durumu:

 

         Derece                         Bölüm/Program                 Üniversite                                 Yıl                  
          Lisans   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi

1999 - 2003

   Yüksek Lisans Tarih

Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih A.B.D.

2009 - 2012

       Doktora   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.

         2012 - 2016


YÜKSEK LİSANS TEZİ

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mustafa Abdülhalik Renda (1881 - 1957) Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN


DOKTORA TEZİ

Atatürk Dönemi Eğitim Dergilerindeki Sosyal Bilimlerle İlgili Konularının İncelenmesi (1923 - 1938) Doç. Dr. İsmail ÇİFTCİOĞLU

 

 

AYAZILAN ULUSAL ve ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

A1. ÖZGEN, Yüksel; DEMİR, Gönül Türkan; RENDA Mustafa Abdülhalik (1881-1957) Konya valisi, bürakrat, siyasetçi, Konya Ansiklopedisi, Cilt 7, s, 220 - 222 Konya, 2014

https://www.academia.edu/35439308/Mustafa_Abdülhalik_RENDA_Konya_Valisi_Bürokrat_Siyasetçi 

A2. DEMİR, Gönül Türkan; Mustafa Abdülhalik RENDA (1881-1957) Bir Devlet Kurulurken Bir Devlet Yıkılırken Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2015

http://e-magaza.atam.gov.tr/Mustafa-Abdulhalik-RENDA-1881-1957,PR-487.html

A3. DEMİR, Gönül Türkan; Atatürk Dönemi Eğitim Dergilerindeki Sosyal Bilimlerle İlgili Konuların İncelenmesi (1923-1938), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2017

http://e-magaza.atam.gov.tr/urun/ataturk-donemi-egitim-dergilerindeki-sosyal-bilimlerle-ilgili-konularin-incelenmesi-1923-1938

A4. DEMİR, Gönül Türkan; Halkevlerinin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Çankırı Halkevi, Berikan Yayınevi, Ankara, 2018 ISBN : 978-605-2030-75-2

https://www.academia.edu/36180777/HALKEVLERİNİN_EĞİTİM_TARİHİMİZDEKİ_YERİ_ve_ÇANKIRI_HALKEVİ

https://www.researchgate.net/publication/323642486_Halkevlerinin_Egitim_Tarihimizdeki_Yeri_ve_Cankiri_Halkevi

A5. 

 

 

B - ULUSAL ve ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

B1. DEMİR, Gönül Türkan;  Çankırı Araştırmaları Merkezi Arşivinde Bulunan Çankırı Gazetesine Göre 1926 – 1928 Yılları Arasında Çankırı’nın Sosyal Durumunun Değerlendirilmesi, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 5-6, 2010, s,125 - 138 

https://www.academia.edu/31942216/Çankırı_Gazetesine_Göre_1926_1928_Yılı_Çankırı_nın_Sosyal_Durumu

B2. DEMİR, Gönül Türkan; Tarihsel Süreçte Vilayet Meclis-i Umumileri Ve Çankırı Örneği Üzerine Bir Değerlendirme, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Sayı 4, 2014, s, 59 - 86

http://dergipark.gov.tr/karefad/issue/19201/204149

B3. DEMİR, Gönül Türkan; Okul ve Öğretmen Dergisinde Yayınlanan Aile Bilgisi Dersiyle İlgili Makalelerin İncelenmesi, Turkish History Education Journal, Volume 5, Issue 2, 2016, s, 574 - 599

http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/26594/279939

B4. DEMİR, Gönül Türkan; 1918-1938 Yılları Arasında Yayınlanan Eğitim Dergilerindeki Karşılaştırmalı Eğitim Makalelerinin Analizi, Cumhuriyet International Journal of Education, Vol 6, No 1, 2017 s, 15 - 33

http://dergipark.gov.tr/cije/issue/29856/321432

B5. DEMİR, Gönül Türkan, ŞAM ALTUNAY, Emine;  Millet Mekteplerinin Fikri Temelini Oluşturan Halk Dershane ve Konferansları Talimatnamesi Üzerine Bir İnceleme, The Journal of Academic Social Science, Yıl 5, Sayı 49, 2017, s, 337 - 350

http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=12496&Detay=Ozet

B6. DEMİR, Gönül Türkan; ŞAM ALTUNAY, Emine; Amasya Özelinde Türk Kadınının Tarih Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma, Turkish History Education Journal, Volume 6, Issue 2, 2017, s, 243 - 267

http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/31627/304513

B7. ŞAM ALTUNAY, Emine; DEMİR, Gönül Türkan; ORBAY, Keziban; İlk Mekteplere Mahsus Hendese Dersi Uygulama Örneği: Dikdörtgenin Alanı, The Journal of Social Science, Yıl 4, Sayı 15, 2017, s, 132 - 144

http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3758&Detay=Ozet

B8.

 

 

C -  ULUSAL ve ULUSLARARASI  BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN, BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN YAYINLAR

C1. DEMİR, Gönül Türkan;  Mustafa Abdülhalik RENDA (1881 - 1957), Milli Mücadele ve İstiklal Yolu Sempozyumu 21-23 Ekim 2010, Çankırı (Proceeding)

C2. DEMİR, Gönül Türkan; "Okul ve Öğretmen Dergisinde Yayınlanan Aile Bilgisi Dersiyle İlgili Makalelerin İncelenmesi" IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 1-3 Eylül 2016, Muğla 

C3. DEMİR, Gönül Türkan; ŞAM ALTUNAY, Emine; Halk Dershane ve Konferansları Talimatnamesi Üzerine Bir İnceleme, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Alanya

C4. ŞAM ALTUNAY, Emine; DEMİR, Gönül Türkan; ORBAY, Keziban; An Example Geometry Course Taught in the Elementary Schools and Comparison to Today's, 15. Uluslararası Geometri Sempozyumu, 3-6 Temmuz 2017, Amasya

C5. DEMİR, Gönül Türkan; ORBAY, Keziban; ŞAM ALTUNAY, Emine; Application Example of the Processing of the Cubes in the Geometry Lesson in Elementary Schools, 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 15-18 August 2017, Budapest/Hungary

C6. DEMİR, Gönül Türkan; Resimli Mecmua Dergisinde Yayınlanan Hikâyelerde "Vatanseverlik, Bağımsızlık, Özgürlük" Değerlerinin İncelenmesi, International Symposium of Education and Values (Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu), 5-8 Ekim 2017, Bodrum/Muğla

C7. ŞAM ALTUNAY, Emine; DEMİR, Gönül Türkan; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunlarının KPSS Sınavına İlişkin Görüşleri, International Symposium of Education and Values (Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu), 5-8 Ekim 2017, Bodrum/Muğla

C8. DEMİR, Gönül Türkan; 1919 Yılında Tedrisat Mecmuasında Yayınlanan “Harbi Umumi Ve Talebemiz” Adlı Metnin Eğitim Açısından İncelenmesi, I. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, 17-19 Kasım 2017,  Amasya

C9. 

 


 

 

 

D -  YAYINLANMA AŞAMASINDA OLAN ULUSAL ve ULUSLARARASI MAKALELER

D1. DEMİR, Gönül Türkan; Resimli Mecmua Dergisinde Yayınlanan Hikâyelerde "Vatanseverlik, Bağımsızlık, Özgürlük" Değerlerinin İncelenmesi, International Journal Of Eurasia Social Sciences (Hakem Sürecinde)

D2. ŞAM ALTUNAY, Emine; DEMİR, Gönül Türkan; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunlarının KPSS Sınavına İlişkin Görüşleri International Journal Of Eurasia Social Sciences (Hakem Sürecinde)

D3.E -  YAYINLANMA AŞAMASINDA OLAN ULUSAL ve ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

E1. DEMİR, Gönül Türkan; Muallim Almanağı (1928-1929), Atatürk Araştırma Merkezi (Hakem İncelemesi)

E2.