Akademik Personel

Ad Soyad : Gönül Türkan DEMİR
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Arş. Gör. Dr.
E-Posta : gonul_2818@hotmail.com
Dahili :
Oda No :


Öğrenim Durumu:

 

         Derece                         Bölüm/Program                                     Üniversite                                 Yıl                  
          Lisans   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi

1999 - 2003

   Yüksek Lisans                   Tarih

Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih A.B.D.

2009 - 2012

       Doktora   Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Dumlupınar Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.

         2012 - 2016


YÜKSEK LİSANS TEZİ

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mustafa Abdülhalik Renda (1881 - 1957) Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN

DOKTORA TEZİ

Atatürk Dönemi (1923 - 1938) Eğitim Dergilerinde Sosyal Bilimler Konularının İncelenmesi Doç. Dr. İsmail ÇİFTCİOĞLU

 

A - ULUSAL ve ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A1. DEMİR, Gönül Türkan;  Çankırı Araştırmaları Merkezi Arşivinde Bulunan Çankırı Gazetesine Göre 1926 – 1928 Yılları Arasında Çankırı’nın Sosyal Durumunun Değerlendirilmesi, Çankırı Araştırmaları Dergisi Sayı 5-6, 2010, s,125 - 138 

A2. DEMİR, Gönül Türkan; Tarihsel Süreçte Vilayet Meclis-i Umumileri Ve Çankırı Örneği Üzerine Bir Değerlendirme, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Sayı 4, 2014, s, 59 - 86

A3. DEMİR, Gönül Türkan; Okul ve Öğretmen Dergisinde Yayınlanan Aile Bilgisi Dersiyle İlgili Makalelerin İncelenmesi, Turkish History Education Journal, Volume 5, Issue 2, 2016, s, 574 - 599

A4. DEMİR, Gönül Türkan; 1918-1938 Yılları Arasında Yayınlanan Eğitim Dergilerindeki Karşılaştırmalı Eğitim Makalelerinin Analizi, Cumhuriyet International Journal of Education, Vol 6, No 1, 2017 s, 15 - 33

A5. DEMİR, Gönül Türkan, ŞAM ALTUNAY, Emine;  Millet Mekteplerinin Fikri Temelini Oluşturan Halk Dershane ve Konferansları Talimatnamesi Üzerine Bir İnceleme, The Journal of Academic Social Science, Yıl 5, Sayı 49, 2017, s, 337 - 350

A6.

 

 

B -  ULUSAL ve ULUSLARARASI  BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN, BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN YAYINLAR :

B1. DEMİR, Gönül Türkan;  Mustafa Abdülhalik RENDA (1881 - 1957), Milli Mücadele ve İstiklal Yolu Sempozyumu 21-23 Ekim 2010, Çankırı (Proceeding)

B2. DEMİR, Gönül Türkan; "Okul ve Öğretmen Dergisinde Yayınlanan Aile Bilgisi Dersiyle İlgili Makalelerin İncelenmesi" IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 1-3 Eylül 2016, Muğla 

B3. DEMİR, Gönül Türkan; ŞAM ALTUNAY, Emine; Halk Dershane ve Konferansları Talimatnamesi Üzerine Bir İnceleme, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Alanya

B4. ŞAM ALTUNAY, Emine; DEMİR, Gönül Türkan; ORBAY, Keziban; An Example Geometry Course Taught in the Elementary Schools and Comparison to Today's, 15. Uluslararası Geometri Sempozyumu, 3-6 Temmuz 2017, Amasya

B5. DEMİR, Gönül Türkan; ORBAY, Keziban; ŞAM ALTUNAY, Emine; Application Example of the Processing of the Cubes in the Geometry Lesson in Elementary Schools, 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 15-18 August 2017, Budapest/Hungary

B6.

 

 

 

C -  YAZILAN ULUSAL ve ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

C1. ÖZGEN, Yüksel; DEMİR, Gönül Türkan; RENDA Mustafa Abdülhalik (1881-1957) Konya valisi, bürakrat, siyasetçi, Konya Ansiklopedisi, Cilt 7, s, 220 - 222 Konya, 2014

C2. DEMİR, Gönül Türkan; Mustafa Abdülhalik RENDA (1881-1957) Bir Devlet Kurulurken Bir Devlet Yıkılırken Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2015

C3.

 

 

D -  YAYINLANMA AŞAMASINDA OLAN ULUSAL ve ULUSLARARASI MAKALELER

D1. DEMİR, Gönül Türkan; ŞAM ALTUNAY, Emine; Amasya Özelinde Türk Kadınının Tarih Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma, Turkish History Education Journal (Hakem Sürecinde)

D2.

  

E -  YAYINLANMA AŞAMASINDA OLAN ULUSAL ve ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

E1.  DEMİR, Gönül Türkan; Atatürk Dönemi Eğitim Dergilerindeki Sosyal Bilimlerle İlgili Konuların İncelenmesi (1923-1938) Atatürk Araştırma Merkezi (Matbaa Sırasında)