Akademik Personel

Ad Soyad : İlker Kösterelioğlu
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : ikostereli@hotmail.com
Dahili : 3351
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: İlker KÖSTERELİOĞLU

Doğum Yeri: Akçaabat / TRABZON

Doğum Tarihi : 15.07.1977

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlköğretim Sınıf

Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi

1995-1999

Yüksek Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2005-2007

Doktora

Eğitim Programları ve Öğretim

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2008-2012

 

Doktora: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı (2007-2011)

“Sosyal Bilgiler Dersi Programının Ögelerine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri ve Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaç Analizi”

 

Yüksek Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı (2005-2007)

“Eğitim Bilimine Giriş Dersinin Bilişsel Alan Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi”

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Amasya Eğitim Fakültesi. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programı (1995-1999).

Görevler

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Sınıf Öğretmeni

Tokat Turhal Kuytul İÖO

1999-2003

Sınıf Öğretmeni

Sinop Merkez Dibekli İÖO

2003-2004

Sınıf Öğretmeni

Sinop Karapınar YİBO

2004-2005

Sınıf Öğretmeni

Bolu Mudurnu Yazılar İÖO

2005-2006

Formatör Öğretmen

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Temelli Mesleki Geliştirme Ekip Üyesi

2006-2008

Müdür Yardımcısı

Bolu Emine Mehmet Baysal Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi

2008-……..

 

ESERLER

A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.Kaplan Sevilay, Kösterelioğlu Akın Meltem, Kösterelioğlu İlker. (2007). “Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Araç ve Yaklaşımlarına İlişkin Yeterlik Algıları” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:7, Sayı:1, Yıl:7 Haziran, ss:117-127.

A2.Kösterelioğlu İlker, Kösterelioğlu Akın Meltem, Kaplan Sevilay. (2008). “Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları İle Lisans Diploma Notu Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:8,  Sayı:1, Yıl:8 Haziran, ss: 151-160.

A3.Kösterelioğlu İlker, Kösterelioğlu Akın Meltem. (2008). “Okul Temelli Mesleki Gelişim Çalışmalarının Okullarda Örgüt Kültürü Oluşturmaya Katkısı” Sakarya Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Dergisi. Vol:10, Sayı:2, ss:243-255.

 

A4.Kösterelioğlu İlker, Kösterelioğlu Akın Meltem (2008). “Stajyer Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerini Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları.” Sakarya Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Dergisi. Vol:10, Sayı:2, ss.257-275.

 

A5.Özen Raşit, Yıldız Kaya, Kösterelioğlu İlker, Eğitim Bilimine Giriş Dersinin Bilişsel Alan Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi.

 

A6. Karagöz, Yalçın, Kösterelioğlu İlker, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi.

 

A7. Kösterelioğlu İlker, Öğretmenlerin Eğitim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Görüşleri. 

 

A8. Kösterelioğlu İlker, Ürün Seçki Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Öğretmen Görüşleri.

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1.Yiğit, Özlem, Kösterelioğlu Akın Meltem, Sezer,Türker, Kösterelioğlu İlker (2009). “Erasmus Experıences Of Exchange Students.” Educatıonal Research Assocıatıon Turkey  Fırst Internatıonal Congress Of Educatıonal Research . Çanakkale Üniversitesi. 1-3 Mayıs. Sözlü Bildiri.

B2.Yiğit, Özlem, Kösterelioğlu Akın Meltem, Sezer,Türker, Kösterelioğlu İlker (2009). “Pre-service Teachers awarness level about their intelligence domain” 1.Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı: Howard Gardner. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. 23-24.Mayıs. Poster Bildiri.

B3.Yiğit,Özlem, Kösterelioğlu İlker, Kösterelioğlu Akın Meltem (2010). “Pre-Service Teachers Views towards Globalization and Its’ Effects on Education” 4th  International Conference "Education Facing Contemporary World Issues", Piteşti, Romania, 2010, October, 8th – 9th Procedia – Edu -World 2010

 

 

 

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1.Kösterelioğlu İlker, Kösterelioğlu Akın Meltem, KAPLAN Sevilay. (2007). “Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları İle Lisans Diploma Notu Arasındaki İlişkilerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi” 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim  Fakültesi, Tokat/ Türkiye. Sözlü bildiri.

C2.Kösterelioğlu Akın Meltem, Kösterelioğlu İlker, (2008) “Performans Yönetim Süreci İçinde Öğretmenlerin Performans Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri” Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Sözlü bildiri.

C3.Kösterelioğlu İlker, Aydın Cüneyt, Eker Cevat, Hizmetiçi Eğitim Seminerinin Verimliliğine İlişkin Eğitim Çalışanlarının Görüşleri.

C4. Kösterelioğlu İlker, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları.