Akademik Personel

Ad Soyad : Mustafa Kılınç
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Yrd. Doç. Dr.
E-Posta : mustafa.kilinc@amasya.edu.tr
Dahili : 3318
Oda No :

1.Doğum Tarihi                   :1979

2.Öğrenim Durumu             :Doktora

3.Yabancı Dil: İngilizce:       66,25

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

Tez adı: Ankara Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Teknik ve Meslek Lisesi (1928–2006)

Tez Danışmanı:  Yrd. Doç. Dr. Ayhan DOĞAN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007

Doktora

Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı

Tez Adı: Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitimin Tarihi Gelişimi(1908- 1986)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK

 

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

2013

Görev Unvanı

Görev Yeri

Kurum

Yılı

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Milli Eğitim Bakanlığı

Bolu-Seben İlköğretim Okulu

2005-2009

Müdür Vekilliği

Milli Eğitim Bakanlığı

Bolu-Seben İlköğretim Okulu

2009-2010

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Milli Eğitim Bakanlığı

Ankara Mamak Toki İlk Okulu,  Ankara- Bahtiyar Vahapzade Orta Okulu

2010-2014

Yrd. Doç.Dr

Amasya Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

2014-Devam Ediyor

İdari Görevleri

Amasya Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kuruluğu Üyeliği

2015-2016

Diğer Görevler

Amasya Üniversitesi

 Bilim Etik Kurulu Üyesi

2016-2017

Diğer Görevler

Amasya

Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulu Amasya Üniversitesi Temsilcisi

2016-2017

 

4.Yayınlar

  4.1.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-Kılınç, Mustafa, “Atatürk’ün Mesleki ve Teknik Eğitime Verdiği Önem”, Akev Akademi Dergisi, Yıl:16, Sayı:52, Erzurum,2012, s.199- 204

  4.2.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-Kılınç, Mustafa, “Hıstorıcal Development Of Openıng Vocatıonal And Technıcal Educatıon Instıtutıons Untıl The  II. Constıtutıonal InTurkey In Mılıtary Fıeld (1908)”,Internatıonal Journal  Of  Socıal Scıence Research (  Uluslararası Alan Araştırmaları Dergisi), Yıl:1, Sayı:1,2012, s.41-64

2-Kılınç, Mustafa, “Türkiye’de Mesleki Teknik Eğitimi Şekillendiren Eğitim Kurumlarından Ahilik, Gedik, Lonca, Enderun Mektebi’nin Tarihi Gelişimleri ”,e Journal Of New World Siences Academy, Yıl: 2012, Sayı: 4, s.63–73

3-Kılınç, Mustafa, Türkiye’de 2. Meşrutiyet Dönemi Mesleki Teknik Yüksekokullarının Tarihi Gelişimi, International Journal of Social Science Research, 4 (2), 14-37

5.Kitaplar

1.Türkiye'de Mesleki Teknik Eğitim Tarihi (1886-1986), Pegem Akademi, Ankara- 2016

2. Türkiye'de Mesleki Teknik Eğitimde Öncü Bir Kurum Ankara Zübeyde Hanım Anadolu Kız Meslek Teknik ve Meslek Lisesi (1928–2000)Pegem Akademi,Ankara-2017

3.Köy Enstitüleri (Yayın Aşamasında)

6.Katıldığı Çalıştaylar

Bilimsel Araştırmalarda Güncel Yönelimler ve Yöntem(Amasya Üniversitesi-Amasya-2015

7.Konferanslar

1-Amasya Tamimi’nin Kurtuluş Savaşındaki Yeri, 21 Haziran 2015-Amasya Cezaevi

2-Kut'ül Amare Zaferinin Yüzüncü Yılı Kapsamında Amasya Sosyal Bilimler Lisesinde Düzenlenen Konferans, 29 Nisan 2016

8.Diğer Çalışmalar

1-Amasya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce; Aday öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında düzenlenen ''Dünden bugüne öğretmenlik'' konulu seminer çalışması  , 03-04-05 Nisan 2017

2-Türk Eğitim Tarihi Ders Notları

9-Hakemlik Yaptığı Dergiler:

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline

10.Son iki yılda verdiği lisans  düzeydeki dersler: 

Akademik Yılı

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

2016-2017

Bahar

Türk Eğitim Tarihi

2

250

2016-2017

Bahar

Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı

2

60

2016-2017

Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

2

12

2017

Güz

Türk Eğitim Tarihi

2

150

2017

Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

40


11.Son bir  yılda verdiği lisansüstü  düzeydeki dersler:

Demokrasi Eğitimi ve Türkiye`deki Siyasi Liderlerin Demokrasi Eğitimine Katkıları

12. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yüksek Lisans tezini yürüten hali hazırda bir öğrencisi bulunmaktadır.

13.İlgi Alanları:

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Eğitim Tarihi