Akademik Personel

Ad Soyad : Ayşegül Erçevik
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Eğitim Bilimleri
Ünvanı : Öğr. Gör.
E-Posta : aysegulercevik@amasya.edu.tr
Dahili : 3323
Oda No :

Eğitim Bilgileri

Lisans: İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.(2010)

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler A.B.D. (2014)

Tezi: Lise öğrencilerinin duygusal özerklik ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Doktora: İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler A.B.D.

Görev Yerleri

Milli Eğitim Bakanlığı Rehber Öğretmen: 2010-2014

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi: 2014- devam ediyor.

Yayınlar

Köseoğlu, S.A.,& Erçevik, A. (2015). Lise öğrencilerinin duygusal özerklik ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 198 - 216.

Aslan, A.E., Erçevik, A., Tanrıverdi, S., & Yanardöner,  E. (2015). Çoklu doğum: Yaşantılar ve ihtiyaçlar. EJER Congress 2015 Bildiri Özetleri Kitabı, 206-207.

Alınan eğitimler

Sistemik Psikoterapi Enstitüsü ve IF Weinheim Enstitüsü. Sistemik Psikoterapi Temel 2 Eğitimi (22-29 Kasım 2015).

 

Sistemik Psikoterapi Enstitüsü ve IF Weinheim Enstitüsü. Sistemik Psikoterapi Terapi Süreci Eğitimi (Haziran 2015).